Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overgangsmøde mellem 1. og 2. semester

Fakultet: Arts. Uddannelse: Kunsthistorie. Kursus: Fælles arrangement for alle kurser på 1. og 2. semester. Studieniveau: 1. og 2. semester. Holdstørrelse: Ca. 45 studerende (men kan bruges til alle holdstørrelser).

Motivation for aktiviteten

Motivationen for at afholde et overgangsmøde er at sikre en god afslutning på 1. semester og en god start på 2. semester. Når de studerende starter på deres 2. semester, er de stadig nye studerende, og de vil ofte møde andre undervisnings- og eksamensformer, end de oplevede på 1. semester. Derfor kan det være gavnligt at afholde et møde, der skaber rum for spørgsmål og afklaring og sikrer, at de stadig nye studerende er godt klædt på til et nyt semester.

Kort om kurset

Aktiviteten er en ramme for alle kurser på 1. semester på kunsthistorie.

Beskrivelse af aktiviteten

Én underviser fra 1. semester og én underviser fra 2. semester står for at koordinere mødet. De aftaler, hvem der skal fortælle om hvad og laver en dagsorden. Derudover skal studievejledningen og en mentor inviteres til at fortælle om deres tilbud til de studerende. Hvis der fra fagmiljøets side laves nye studiegrupper til 2. semester, skal disse være på plads til mødet.

På overgangsmødet får de studerende mulighed for at reflektere over deres første halve år som universitetsstuderende, herunder deres studiestrategier. De bliver præsenteret for og mødes med de kommende undervisere og får en briefing om undervisningen på 2. semester. Mødet bruges til at forventningsafstemme med de studerende. Slutteligt opfriskes tilbud fra studiets side og mentorordning for de studerende. Samtidig skal underviserne sammen med de studerende sikre, at studiegrupper for 2. semester bliver sat godt i gang.

Udbytte af aktiviteten

Mødet er effektfuldt, idet det sikrer en god overgang fra 1. semester til 2. semester. Som undervisere kan vi nemt glemme, at studerende efter et halvt år stadig er nye i universitetsverdenen, og at de ikke er vant til den semesterstruktur og arbejdsform, der er på universitetet. Overgangsmødet opleves af de studerende som en vigtig indsats for at klæde dem godt på til den struktur og mødet med noget nyt hvert semester.

Værd at overveje

Overvej, hvad der er særligt relevant for de studerende at vide i skiftet fra det ene til det andet semester og tilpas mødets indhold derefter. Møder de studerende eksempelvis andre eksamensformer, forskellige ECTS-point eller anderledes undervisningsformer på det kommende semester?

Derudover kan I overveje at planlægge mødet allerede i starten af 1. semester, så det kan komme i en undervisningsplan. Det sikrer, at de studerende i god tid ved, at mødet kommer og kan sætte tid af til at deltage.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Dagsorden til overgangsmøde

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.