Aarhus Universitets segl

Første studieår

Overblik

Mange faktorer har betydning for, om studerende holder ved deres studie, herunder den enkelte studerendes motivation, selvopfattelse, faglige forudsætninger, sociale og faglige tilhørsforhold, kulturelle baggrund, samt opfattelsen af studiets værdi og relevans. Følelsen af at høre til på uddannelsen samt at være kvalificeret til at gå på universitetet er særligt afgørende for, om de studerende fortsætter på deres uddannelse eller ej.  

 

Sociale relationer på studiet

Man kan understøtte de studerendes start på universitet ved at arbejde med både deres faglige og sociale integration på studiet. For at opnå en følelse af at høre til på studiet, er det vigtigt at sørge for, at de studerende føler sig set og hørt. Du kan som underviser blandt andet være med til at sikre, at de studerende skaber nogle meningsfulde relationer, både til fagpersoner og sine medstuderende, eksempelvis gennem etablering studiegrupper.

    

Introduktion til det akademiske studieliv

Der er behov for at introducere de studerende til de nye faglige og akademiske arbejdsformer. Det er med til at give de studerende faglig sikkerhed og succesoplevelser. Det er eksempelvis ikke selvsagt for de studerende, hvordan man inden for fagligheden analyserer, argumenterer, læser, skriver, arbejder i laboratorie, håndterer referencer samt anvender sin faglige viden og kompetencer. Ved at eksplicitere og eksemplificere disse arbejdsformer hjælpes de studerende til at udvikle hensigtsmæssige studiekompetencer og studiestrategier. Et aktivt og kontinuerligt fokus på studiekompetencer fra starten af uddannelsesforløbet er også en hjælp til udvikling af selvreguleret læring, hvilket de kan bruge resten af deres studietid.

   

Fagligt formål og relevans

Det er vigtigt for de studerendes studiemotivation, at undervisningsaktiviteterne er relevante både i forhold til eksamen, hele uddannelsen og en kommende praksis. Du kan som underviser fremhæve fagets relevans eksempelvis gennem et karriereperspektiv, dine egne praktiske erfaringer eller aktuelle faglige problemstillinger. Når studerende på et fag arbejder med relevante emner og indgår i faglige aktiviteter, der føles vedkommende, kan kursets værdi blive mere tydelig og dermed øges studiemotivationen.

    

Overvej som underviser

 • Hvordan opnår jeg en god balance mellem faglige succesoplevelser og faglige udfordringer?

 • Hvordan kan jeg sikre, at de studerende føler sig set og hørt?

 • Hvilke aktiviteter kan jeg bruge til at fremme meningsfulde relationer i det faglige miljø?

 • Hvilken faglig eller samfundsmæssig kontekster kan jeg bruge som rammesætning af undervisningen, så den opleves relevant og meningsfuld for de studerende?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.