Aarhus Universitets segl

Online studiestart

Kort beskrivelse

Der er mange faktorer, som har betydning for, om studerende kommer godt i gang med deres studier. Følelsen af at høre til på uddannelsen både fagligt og socialt er afgørende for, om de studerende fortsætter på deres uddannelse eller ej, og det kan være en særlig udfordring at sikre i en online kontekst. Derfor peger vi på  en række opmærksomhedspunkter, du som underviser kan indtænke i din undervisning på de studerendes første studieår samt når du tilrettelægger din undervisning i forbindelse med en online studiestart:

Fagligt fællesskab

Du kan som underviser hjælpe de studerende med at få en god online studiestart ved at sætte fokus på den sociale integration på studiet. Du kan blandt andet være med til at sikre, at de studerende skaber nogle meningsfulde relationer på studiet gennem undervisningen ved at: 

 • Sætte studerende i faste studiegrupper, så de får nogle tætte relationer hurtigt 
 • Indtænke gruppearbejde i de studerendes forberedelsestid 
 • Benytte gruppe- eller pardiskussioner ofte i din online forelæsning, eksempelvis med roterende grupper, så de lærer hinanden at kende på holdet. Brug gerne icebreaker-spørgsmål til grupperne, så det bliver nemt at starte dialogerne i grupper.  

Akademiske og online rammer

Der er mange nye ting, studerende skal forholde sig til, når de starter på universitetet - både under normale omstændigheder og i en online kontekst. Som underviser kan du derfor med fordel give de studerende en introduktion til, hvad det vil sige at gå på universitetet. Det er særligt vigtigt at gøre eksplicit i en online kontekst, fordi de studerende ikke møder universitetet, undervisere og medstuderende til hverdag. 

 • Tydeliggør krav og forventninger til de studerendes indsats og arbejde  
 • Introducér til undervisningsformerne, eksempelvis forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, evt. laboratorieundervisning eller andre fagspecifikke undervisningsformer, samt hvordan det foregår online. 
 • Introducer til nye faglige, akademiske og online arbejdsformer. 
 • Lav flere og mindre opgaver, så de studerende kan afprøve og vænne sig til de faglige discipliner. 

Online studiehverdag

Det akademiske studieliv indebærer ofte en del selvstændigt studiearbejde, som stiller krav til de studerendes evne til at strukturere en hverdag og tage ansvar for egen læring. I en online kontekst er denne udfordring endnu mere udtalt, fordi i højere grad sidder alene med deres studier, hvor fritid og studietid let flyder sammen. Du kan som underviser hjælpe de studerende godt på vej, eksempelvis ved at: 

 • Skabe rutine i dine undervisningsaktiviteter ved fx at lægge deadlines, opgaver, spørgetimer mv. på de samme tidspunkter uge for uge.  
 • Råde til at bruge en studiegruppe eller studiemakker i deres forberedelse 
 • Opfordr til at lave daglige check-ins med en studiegrupper eller studiemakker. Foreslå eventuelt også kaffepauser eller frokostpauser for det sociale fællesskab. 
 • Foreslå at lave en ugeplan eller anden strukturering af deres studiehverdag (find inspiration på siden om tidsstrukturering på AU Studypedia

Digitale færdigheder

Når den indre motivation mangler, kan det hjælpe at have deadlines og at vide, at nogen venter på, at man leverer sine input. Af denne grund er det en god ide at få de studerende til regelmæssigt at dele deres arbejde med dig og hinanden. Dette giver dig også et indblik i deres akademiske niveau og forståelse af det faglige indhold. Det kan være meget tidskrævende, så det er vigtigt at holde det håndterbart. 

Ved at oprette mindre men oftere deadlines og opgaver kan du holde øje med og følge op på elevernes arbejde. Dette får opgaverne til at virke mere relevante. Du kan: 

 • Lav gruppearbejde baseret på individuelt arbejde, så det betyder noget for arbejdet at være godt forberedt. 

 • Registrer deltagelse i online aktiviteter i Zoom ved hjælp af eksempelvis Qwickly. Kontakt de studerende, der gentagne gange er fraværende - måske er der noget galt. 

 • Opret små, letforståelige opgaver med deadlines, for eksempel quizzer, både under og mellem undervisningssessioner. Skim svarene, og juster din undervisning, hvis du opdager emner, der ikke er forstået.  

 • Brug peer-feedback til individuelle og / eller gruppeopgaver. 

 • Send påmindelser til studerende, der ikke afleverer deres opgaver, og kontakt de studerende, der sakker bagud.

Online studiemotivation

Når studerende starter på deres uddannelse, er de ofte meget motiverede, men det kan være en udfordring at få de studerende til at deltage aktivt i online undervisning, hvis de ikke er vant til denne arbejdsform. I forbindelse med studiestarten er det særligt vigtigt at etablere måder at engagere sig og deltage aktivt i undervisningen, så dette bliver normen for de studerendes måde at deltage i undervisningen fremadrettet. Der er forskellige greb, du som underviser kan benytte, når du vil motivere de studerende online. Se mere herunder:

Videre læsning


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.