Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sprogcafé (studiecafé)

Fakultet: Arts. Uddannelse: Teologi. Kursus: Tilknyttet alle sprogkurser. Studieniveau: Alle. Holdstørrelse: Åben for alle studerende.

Motivation for aktiviteten

Sprogcaféen er blevet oprettet på baggrund af et ønske fra de studerende om at få hjælp til deres sprogkurser. I sprogcaféen involveres ældre studerende som undervisere, med det formål at understøtte den sociale såvel som faglige integration på uddannelsen. Aktiviteterne i sprogcaféen bidrager både til, at studerende kan få hjælp til deres sprogstudier af ældre studerende, samt at de ældre studerende styrkes i deres faglige forståelse og formidling af deres faglighed.

Kort om kurset

På teologi har nogle 1. års studerende både græsk og latin, hvor de blandt andet skal opnå færdigheder i læsning og oversættelse af tekster samt få kendskab til sprogenes ordforråd, morfologi og syntaks.

Beskrivelse af aktiviteten

Sprogcaféen ligger fastlagt en gang i ugen af tre timers varighed og foregår i et fælles lokale/område, der ikke er booket, men som står åbent og bruges af alle studerende. Sprogcaféen fungerer som et frivilligt tilbud til studerende, som kan kigge forbi og få hjælp til specifikke opgaver eller komme med generelle spørgsmål til deres sprogkurser. De ældre studerende, der er tilknyttet sprogcaféen, er ansat som studentermedhjælpere og får løn for deres arbejde.

Udbytte af aktiviteten

Sprogcaféen er blevet modtaget meget positivt af de studerende, hvor både de nye og de ældre studerende finder god værdi i initiativet.

Værd at overveje

Man kan overveje, hvem der skal kobles til sprogcaféen. Det er muligt at koble ældre studerende, Ph.d.-studerende, undervisere eller andet videnskabeligt personale til sprog- eller studiecaféen. Hvem, der bedst egner sig til caféen, afhænger af den type af aktivitet, der ønskes understøttet samt hvor uformel eller formelt, man ønsker formatet. Det kan eksempelvis hurtigt blive mere formelt, hvis det er undervisere, end hvis det er ældre studerende.

Aktiviteter

    Praksiseksempler

      Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.