Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Museumsbesøg og læringsstrategier

Fakultet: Arts. Uddannelse: Tekstildesign, kunsthåndværk og kommunikation. Kursus: Museum og kommunikation. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 10-40 studerende

Kort om kurset

Kurset handler om at designe, planlægge og producere tekstildesign og -produkter. Ligeledes lærer de studerende færdigheder i at kunne bevare, udvikle og kommunikere tekstile håndværk og kulturelle traditioner. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Nutidens museer er mere end blot udstillede objekter. Mange museer opfatter sig selv som samfundsservice, der skaber rum for oplevelse og læring. De yder vejledning og har online ressourcer, der kan forstærke læring - også på universitetsniveau. Ofte er de studerendes museumsbesøg et isoleret fænomen, der ikke forbindes med læring. Aktiviteten hjælper de studerende til at anskue museer som læringsressourcer for fælles og individuelle projekter.

Museer, set som en læringsressource for autentisk læring, har meget potentiale. For det første kan udstillingen af konkrete museumsobjekter bidrage med autenticitet fra den virkelige verden til abstrakt læring om kultur og videnskab. På den anden side forholder du dig måske kritisk og sætter spørgsmålstegn ved autenticiteten som et omhyggeligt, organiseret narrativ. De større museer er videnskabelige institutioner, og som lærende vil du se, at udstillingerne er et resultat af disciplinerede vaner og tanker. Som læringsrum er museumsudstillinger forskelligartede og fysiske oplevelser, hvor du hører, ser, taler, går, bøjer dig, drejer rundt, lugter og rører. Du får mulighed for en personlig læringsoplevelse, hvor du skaber viden, der er meningsfuld for dig selv.

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende kan anvende et museum som en læringsressource til et specifikt projekt. I denne aktivitet planlægger underviseren udtrykkeligt de studerendes læringskurs som tre adskilte faser: 1. Feedforward og forberedelse, 2. Museumsbesøg, 3. Feedback på holdet, som bliver ny feedforward. 

Fase 1: 

Feedforward og forberedelse af museumsbesøget

 

Fase 2:

På museet - hvor underviseren er/ikke er til stede

 

Fase 3:

Feedback på holdet - forberedelse af en ny feedforward

 

Til holdundervisningen forbereder de studerende en af følgende aktiviteter:

 • Formulér tre spørgsmål til museumsbesøget baseret på en undersøgelse af museets hjemmeside

 • Analysér et museumsobjekt ud fra følgende handout
  Genstandsanalyse (pdf).

 • Analysér en museumsudstilling ud fra følgende handout
  Udstillingsanalyse (pdf).

 • Reflektér over museet som en fysisk læringsressource og ens følelser som en vigtig del af læring. 

Under museumsbesøget skal den studerende:

 • Løse den forberedte opgave eller besvare spørgsmålene fra fase 1.

 • Være opmærksomme på deres kognitive og følelsesmæssige reaktioner på udstillingerne som udtryk for deres læring.

 • Bruge deres telefoner eller tablets til at tage billeder og optage lyde fra udstillingen.

 • Tage noter og skitsere udstillingen.

Tilbage til holdundervisningen:

 • De studerende læser og organiserer deres forskellige typer noter.

 • De kobler hver især deres nye viden til deres projekt.

 • Præsenterer deres resultater på en sammenhængendemåde. 

 • Reflekterer over, hvilken værdi det giver at tilføje autentiske objekter til et projekt.                                                                  Aktivitetens udbytte

De studerende tager ejerskab og lærer at bruge museer som en del af deres læring. Hvis de føler sig empowered: De ved, hvordan man kritisk analyserer museumsobjekter og -udstillinger. De er forberedt til at arbejde med deres følelsesmæssige og kropslige oplevelse, inklusiv museumstræthed.

Som underviser har jeg oplevet, at de studerende opnår en dybere forståelse og viden ved at arbejde med forskellige repræsentationer af emner og temaer. Museer kan tilbyde de studerende håndgribelige, tredimensionelle aspekter til deres studier, som de ikke finder andre steder. 

Værd at overveje

Min erfaring er, at der opstår problemer, hvis underviseren ikke giver de studerende strategier til at fastholde de kognitive og emotionelle indtryk, de får på museet. Ellers går det tabt. Der er forskel på tekstbaseret læring og fysisk objektbaseret læring. Et museumsbesøg er en flygtig og kortvarig læringsressource, som man ikke bare kan vende tilbage til på samme måde som ved et citat i en bog. De studerendes læringsudbytte afhænger derfor af, i hvor høj grad de studerende formår at sammenkoble de to læringsmiljøer. 

Aktiviteter

Under udvikling

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Materiale

   Download materiale til fase 1:

   Bidragsyder

   Margit Eva Jensen, lektor UCC, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet.