Aarhus Universitets segl

Prezi som samarbejdsværktøj

Kort beskrivelse

Om kurset

Med kurset lærer de studerende at:

 • Kunne bruge kommunikationsformer på internettet eller i andre digitale kontekster.
 • Kunne analysere digitale mediers betydning for menneskelige kommunikationsprocesser i envejs- såvel som flervejskommunikation.
 • Indgå i en faglig dialog om digitale mediers betydning for kommunikation og kommunikative kontekster.

Underviserens motivation

Præsentationsværktøjet Prezi kan bruges til mere end at lave præsentationer. Værktøjet kan bruges til at fremme collaborative learning på holdet og er en god måde at aktivere alle studerende i arbejdet med et emne – uden at man som underviser behøver at bruge en masse tid på forberedelse.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten fylder en hel forelæsning og er centreret om dagens emne. Som forberedelse har de studerende læst tekster fra pensum. Alt efter hvor meget de studerende skal styres i deres selvstændige arbejde, har jeg som underviser måske givet dem nogle supplerende resurser. Dette kan eksempelvis være YouTube-videoer eller andet materiale, der kan spore dem ind på, hvad den faglige Prezi skal handle om.

Før undervisningen går i gang, har jeg oprettet en Prezi med dagens emnet i midten. Derefter vælger enten jeg eller holdet i fællesskab en række temaer, der lægger sig til dette emne. Hver gruppe får tildelt et tema, de sammen skal arbejde på. Hvorvidt jeg selv vælger temaerne, eller det gøres sammen på holdet, afhænger af emnets sværhedsgrad, og hvad jeg gerne vil have ud af øvelsen. Ved selv at vælge temaerne kan jeg enten lede arbejdet i en bestemt retning og prøve at styre de studerende. Jeg kan også udfordre dem ved at spørge, hvad, de selv synes, er relevant.

De studerende bliver inddelt i grupper og bruger hele forelæsningen på at bygge en resurse inden i vores fælles Prezi i form af tekst, video, billeder etc. – alt hvad de kan finde på i relation til emnet og deres specifikke tema. Man kan være op til 12 personer af gangen i en Prezi, hvilket betyder, at alle grupper kan arbejde samtidig på Prezi'en.

Som underviser er jeg hele tiden til stede, går rundt i lokalet, snakker med holdet og svarer på spørgsmål. Omtrent en gang i timen stopper jeg gruppernes arbejde. Her bruger vi i plenum tre minutter på hver gruppe, der fortæller, hvor i processen de er, og hvad de sidder og arbejder med. Derefter snakker vi om det i fællesskab på holdet. Hvis der er noget ved et emne, som stadig er for åbent eller uafklaret hos en gruppe, når forelæsningen er slut, så beder jeg dem om at runde det af og formidle det, så andre kan forstå det. Hvis gruppernes tema allerede er afrundet, gør jeg ikke mere.

Udbytte af aktiviteten

Når de studerende sidder samlet og arbejder med et emne, sker det nemt, at de studerende finder ud af noget, som både de og jeg måske ikke vidste i forvejen. Ved at arbejde på en anderledes måde end ellers finder de måske en ny vinkel eller et nyt perspektiv på det faglige område og indhold. For de studerende bliver deres Prezi ligeledes en resurse, de kan vende tilbage til. Den er en samling af materialer, som de kan trække på i resten af forløbet og bruge til deres eksamen. For underviseren er det en nem måde at vende sin undervisning på hovedet. De studerende er aktive hele forelæsningen, og vi bruger vores tid meningsfuldt ved at arbejde sammen.

Værd at overveje

 • Det er ikke nødvendigt, at hverken du eller dine studerende kender Prezi på forhånd. Det er nemt at bruge, og 'learn as you go' kan sagtens være en del af aktiviteten.
 • De studerende kan godt være kritiske overfor aktiviteten, fordi de har en forventning om, at underviseren skal gøre mere, end han/hun rent faktisk gør.
 • Nogle studerende vil gerne have, at underviseren fortæller dem, hvad det 'rigtige' svar er, og de er usikre på om deres materiale er godt nok.
 • Det er en vigtigt pointe, at de studerende lærer meget ved at skulle arbejde med emnet selv – også selvom de synes, det er svært. De lærer meget af at arbejde uden underviserens indblanding, og de skal også lære at tro på kvaliteten af det, de selv fremstiller peer-to-peer. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Informationsvidenskab
   • Kursus: Kommunikation på internettet
   • Studieniveau: KA
   • Holdstørrelse: 25
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Samarbejde
   • Anvendt teknologi: Prezi
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

   Læringsmål

   Aktivitetens formål er, at de studerende lærer selvstændig refleksion og collaboration. De studerende skal erfare, at deres fælles viden, og det de kan komme frem til, kan være lige så godt som det, underviseren fortæller dem.