Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rollespil til diskussion af tekster

Fakultet: Arts. Uddannelse: Pædagogisk sociologi. Kursus: Socialisering og hverdagsliv. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: 50 studerende. 

Motivation for aktiviteten

Læsning af empirisk forskning kan være svært for de studerende, og ofte sætter de ikke den nødvendige mængde tid af til at blive gode til det. Det medfører, at diskussioner på holdet ofte bliver overfladiske og ofte personlige i stedet for akademisk funderet. Aktiviteten med rollespil rammesætter de studerendes læsning af empiriske studier og øger deres forståelse for, hvad det kræver, og hvad de skal være særligt opmærksomme på under læsningen. Derudover lærer de studerende, hvordan de aktivt kan bruge empirisk forskning i diskussioner i holdundervisningen.

Beskrivelse af aktiviteten

Rollespillet foregår som en diskussionsøvelse, hvor de studerende i grupper på 5-6 personer skal diskutere et empirisk studie med udgangspunkt i de roller, underviseren har tildelt dem. Diskussionerne skal munde ud i et review af teksten, og til slut skal alle grupper fremlægge konklusionen af deres diskussion i plenum.

  • Inden undervisningen skal underviseren udvælge 2-4 artikler, som er relevante for kurset. De studerende inddeles i grupper af 5-6 studerende og tildeles én artikel, som de skal læse inden holdundervisningen. De resterende artikler hører de om, når de andre grupper i slutningen af holdundervisningen skal præsentere konklusionerne på deres diskussioner.
  • Derudover skal underviseren på forhånd forberede et antal roller og beskrive dem på et stykke papir. Det kunne for eksempel være: forfatter af artiklen, kritiker, neutral/uafklaret og praktiker. Det er disse roller, de studerende skal ”spille”, når de i undervisningen skal diskutere det empiriske studie i deres grupper.
  • I undervisningen skal de studerende sætte sig sammen i deres gruppe, hvor alle har læst samme tekst. Hvert gruppemedlem skal ”trække” en rolle, som han eller hun skal bruge som udgangspunkt for sin argumentation i diskussionen. Derefter skal alle grupper bruge 20-30 minutter på at diskutere sig frem til et review af artiklen.
  • Efter diskussionen skal hver gruppe præsentere konklusionen af deres diskussion for resten af holdet.

Udbytte af aktiviteten

Under rollespillet engagerer de studerende sig i deres respektive roller og i diskussionen i gruppen, hvilket gør dem markant bedre til at læse og forstå empiriske studier. De styrker deres evne til at argumentere med et fagligt udgangspunkt og se en artikels styrker og svagheder, og deres diskussioner får i langt højere grad et akademisk frem for et personligt udgangspunkt.

Værd at overveje

  • Man kan med fordel implementere rollespillet flere gange i et undervisningsforløb, for det kan tage et par gange, før de studerende forstår øvelsen og kan udføre den godt nok til at opnå det tilsigtede udbytte. Det kan derfor også være en god idé, at udføre øvelsen på en mere simpel måde første gang, ved for eksempel at lave færre roller eller ved at lade to personer i gruppen spille den samme rolle, så diskussionen ikke dør ud for hurtigt.
  • Derudover skal man som underviser være opmærksom på, at instruksen med beskrivelsen af rollerne er defineret nok til, at rollen kan fyldes ud, men at den på samme tid også efterlader plads til, at de studerende kan improvisere og tænke selv. 
  • Endelig er det vigtigt at have overvejet, hvordan aktiviteten fungerer, hvis der er studerende, der udebliver. En løsning kan være, at lade flere grupper læse samme tekst. Hvis grupperne bliver hullede på grund af frafald, kan man lave én større gruppe i stedet for to mindre.

Aktiviteter

Under udvikling


    Links og materialer til praksiseksemplet: