Aarhus Universitets segl

Studerende anmelder teoretiske positioner

Kort beskrivelse

Om kurset

Kurset giver de studerende kendskab til forskellige former for historisk, empirisk og teoretisk arbejde samt færdigheder i at vurdere og tolke kilder. Derudover er der i kurset fokus på, at de studerende udvikler en evne til at vurdere anvendeligheden af forskellige teoretiske og metodiske tilgange i forhold til konkrete problemstillinger og til at argumentere konsistent og velunderbygget.

Om aktiviteten

Formålet er, at de studerende bliver i stand til at skelne videnskabsteoretiske positioner fra hinanden og vurdere disse positioners anvendelighed. Det er et væsentligt mål for aktiviteten, at de studerende både forstår den videnskabsteoretiske position, de skal vurdere, og den position de repræsenterer. Derudover får de studerende øvelse i samarbejde, fremlæggelse og peer feedback.

Underviserens motivation

Hensigten med aktiviteten er at udforske, hvordan de studerende på en håndgribelig, aktiv og sjov måde kan få en bedre forståelse for de mange forskellige og svære videnskabsteoretiske positioner, som de skal lære at kende i faget studium generale.

Beskrivelse af aktiviteten

Forløbet

Øvelsen tager ca. 2x45 minutter, og de studerende skal bruge flip-over eller magic paper. De opdeles i grupper af 4-5 studerende (eksisterende læsegrupper kan evt. benyttes), og hver gruppe tildeles:  

 1. en videnskabsteoretisk position, de skal tale ud fra (fx positivisme)
 2. en videnskabsteoretisk position, de skal anmelde (fx marxisme)
 3. en peer-gruppe, som de er ansvarlige for at give feedback.

Del 1: Diskussion af teksterne

Teksterne indgår i pensum, og de studerende forventes derfor at have læst dem grundigt som forberedelse til både forelæsning og instruktorundervisning.For at gennemføre opgaven er det nødvendigt for gruppen både at have forstået teksterne om positivisme og den udvalgte tekst om marxisme. I gruppearbejdet bliver det nødvendigt for gruppen at diskutere teksterne for at aligne deres forståelse af de to positioner, da de ellers ikke vil være i stand til at tale ud fra den ene position og om den anden position. De studerende bliver således tvunget til at beskrive de to positioner med deres egne ord, hvilket styrker deres forståelse.

Del 2: En sjov, kreativ og lidt fjollet øvelse

I praksis udstyres hver gruppe med en flip-over eller et magic paper. De skal herefter tegne eller lave en anmeldelse af en af teksterne – gerne med uddeling af et antal stjerner og med korte sætninger eller tegninger, der illustrerer deres vurdering af den anmeldte tekst. Det gør ikke noget, at øvelsen bliver sjov, kreativ og lidt fjollet. Del 2 tager cirka 45 minutter, men tiden kan justeres afhængigt af teksternes sværhedsgrad.

Del 3: Fremlæggelse og feedback

Når grupperne har fremstillet deres plakater, mødes hele holdet igen, så de studerende kan fremlægge for hinanden. Hver gruppe fortæller, hvordan de med udgangspunkt i den første position har valgt at anmelde teksten fra den anden position. Den ansvarshavende feedbackgruppe starter med at kommentere, og de andre grupper kan byde ind, hvis der er tid. Feedbackgruppen kan udstyres med en feedbackvejledning, der sikrer, at de som minimum berører oplæggets faglige indhold, formidlingen af det faglige indhold og feedbackgruppens forståelse af det faglige indhold. Underviseren kan som udgangspunkt nøjes med at opklare konkrete spørgsmål eller rette faktuelle misforståelser og derudover overlade feedbacken til de studerende.

Udbytte af aktiviteten

Anmeldelsesformatet er lidt fjollet og derfor ret ufarligt, hvilket sikrer et trygt og rart rum for fremlæggelserne. Dermed bliver gruppefremlæggelser af svære tekster til sjove præsentationer af de videnskabsteoretiske positioner. De studerende introduceres til alle positioner gennem holdets fremlæggelser og lærer to positioner særligt godt at kende gennem deres egen fremlæggelse.

Derudover er øvelsen en konkret gruppeaktivitet, der kræver, at gruppen arbejder sammen om at sikre, at alle har forstået det faglige indhold i pensumteksterne. Det ufarlige format gør også peer feedback mere ufarligt og skaber dermed et trygt rum, hvor denne væsentlige disciplin kan opøves.

Værd at overveje

Nogle studerende kan finde denne type hands-on-aktiviteter fjollede. Det er derfor nødvendigt at forklare, hvorfor det er gavnligt at arbejde kreativt med kildemateriale, og hvilke didaktiske potentialer aktiviteten rummer. Derudover er det nødvendigt at være opmærksom på at sætte positioner sammen på en fornuftig måde. Det er ikke så afgørende om sammensætningen resulterer i en positiv eller negativ anmeldelse, men det er vigtigt, at positionerne til en vis grad kan sammenlignes, så øvelsen ikke bliver alt for arbitrær. 


Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Historie
 • Kursus: Studium Generale (instruktorundervisning)
 • Studieniveau: BA
 • Holdstørrelse: 25-30 
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Aktivitet 
 • Primær aktivitetstype: Diskussion
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning

Læringsmål

Formålet er, at de studerende bliver i stand til at skelne videnskabsteoretiske positioner fra hinanden og vurdere disse positioners anvendelighed. Det er et væsentligt mål for aktiviteten, at de studerende både forstår den videnskabsteoretiske position, de skal vurdere, og den position de repræsenterer. Derudover får de studerende øvelse i samarbejde, fremlæggelse og peer feedback.