Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Litteratursøgningsøvelse med instruktorer

Fakultet: Arts. Uddannelse: Kunsthistorie. Kursus: Introducerende kursus i informationssøgning i instruktor-forløb (frivilligt).  Studieniveau: BA 2. semester. Holdstørrelse: Ca. 45.

Motivation for aktiviteten

Aktiviteten er udviklet for at optimere den informationssøgning, som de studerende får tilbudt især i starten af deres uddannelse. Informationssøgning er en vigtig akademisk færdighed at mestre og spiller en vigtig rolle, når der eksempelvis skal findes litteratur og information til de studerendes eksamensopgaver. 

Aktivitetens formål

Bibliotekets undervisning i informationssøgning bliver suppleret af et instruktorforløb, hvor der stilles konkrete øvelser, der skal klæde de studerende på til deres første eksamensopgave. Målet med aktiviteten er at indarbejde gode studievaner hos de studerende. Arbejdet med tilegnelse af gode studievaner hos nye studerende varetages i forvejen af instruktorer.

Beskrivelse af aktiviteten

En bibliotekar holder et oplæg om ’det bibliografiske univers’ og informationssøgningsprocessen, som giver de studerende en overordet forståelse. Efterfølgende bliver der stillet en konkret informationssøgningsopgave, der emnemæssig har relation til faget. Der har især været et ønske hos de studerende om at blive bedre til at emnesøge i tidsskriftsdatabaser.

Efter opgaven er udført laver bibliotekaren en logbogsøvelse i samarbejde med instruktorerne. Instruktorerne har formuleret en litteratursøgningsopgave i relation til de studerendes selvstændige emnevalg. De studerende skal løse søgeopgaven og samtidig logge deres erfaringer, frustrationer og spørgsmål. De studerende skal lægge deres logbøger ud på fagets LMS, hvorefter instruktorerne redigerer en samlet litteraturliste til hjælp ved den kommende eksamen.

Ved den følgende undervisningsgang med instruktorerne er der fælles opsamling, gennemgang af fælles problematikker omkring søgeteknikker og evaluering af forløbet.

Værd at overveje

Instruktorerne skal selv være habile litteratursøgere, ellers skal de klædes på til forløbet af bibliotekaren. Derudover er det vigtigt med kritik og opfølgning, hvis den studerende har overset ressourcer eller muligheder.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet: