Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Multikulturelt gruppearbejde

Fakultet: Arts. Uddannelse: Global historie. Kursus: Internationale organisationer og institutioner. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse 30.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved gruppedannelse anvendes denne strategi til at sikre diversitet og multikulturelle grupper, hvor forskellige styrker og ressourcer bliver kombineret på baggrund af de studerendes akademiske felter samt deres disciplinære, lingvistiske, nationale, personlige og arbejdsmæssige baggrund.

Målet med aktiviteten er at udvikle de studerendes evner til at udnytte deres individuelle styrker i et gruppearbejde, samt udvikle deres interkulturelle færdigheder, viden og indstilling gennem deltagelse i forskellige multikulturelle grupper. Derudover skal aktiviteten hjælpe studerende med at deltage effektivt i mangfoldige/multikulturelle grupper inden for faglige, professionelle rammer.

Beskrivelse af aktiviteten

I starten af kurset dannes grupper af 4-5 studerende baseret på deres baggrund og styrker. Det forventes, at de studerende samarbejder om visuelle repræsentationer af pensum, diskuterer læsestoffet og forbereder spørgsmål til holddiskussioner. Gennem dette arbejde trækker de på hinandens forskellige styrker og ser dem selv som brugbare ressourcer for hinanden.

I holdundervisningen skal de studerende svare på en række spørgsmål om deres styrker inden for forskellige områder, såsom deres disciplinære baggrund, nationalitet, modersmål, specielle færdigheder og arbejdserfaring i internationale organisationer. Ud fra deres svar danner jeg grupper foran holdet, hvor de studerende bliver sat sammen alt efter hvor og hvordan, de kan komplementere hinandens færdigheder.

Aktivitetens udbytte

Gennem konstruktive processer støtter de studerende hinanden i deres individuelle, skriftlige opgaver såvel som forberedelse af gruppepræsentationer. 

Værd at overveje

Bland og omorganiser eventuelt grupperne i forskellige aktiviteter og/eller midtvejs i semestret. 

Aktiviteter

    Praksiseksempler