Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tværfaglige arbejdsgrupper

Fakultet: Arts. Uddannelse: Museologiske Studier. Studieniveau: BA-niveau. Holdstørrelse: 35-40 studerende. 

Motivation for aktiviteten

Tilvalget på museologi består af studerende fra flere forskellige fag. De studerende er meget rodfæstede i deres egen faglighed, men fordi faget er tværfagligt, er det essentielt også at dyrke tværfagligheden i det faglige arbejde de studerende imellem. De studerende har en tendens til at vælge nogle fra samme faglighed, hvis de selv står for inddeling af læsegrupper til faget. Med arbejdsgrupper på tværs af faglighederne kan de i stedet lære at udnytte og forstå forskellige tilgangsvinkler og fagtraditioner. 

Beskrivelse af aktiviteten

Arbejdsgrupperne laves inden studiestart og bliver blandet, så der så vidt mulig kun er én studerende fra hvert fag. Gennem øvelser i løbet af hele forløbet sætter vi fokus på de forskellige fagligheder, og hvordan de spiller ind i fagets traditioner.

Samtidig bliver der i løbet af undervisningsforløbet lavet enkelte øvelser, hvor de studerende sidder sammen med studerende fra deres egen faglighed. Det har jeg blandt andet gjort i forbindelse med øvelser omkring museumserhvervelser. Her bliver det tydeligt for de studerende, at kriterierne for erhvervelser er forskellige alt efter hvilket fag, de kommer fra. Det afspejler sig også i museerne, som i mange tilfælde arbejder ud fra nogle faglige kriterier, der knytter sig til en specifik faglighed og ikke en fælles museologisk faglighed.

De studerende stejler i begyndelsen, hvor vi ofte møder kritik af, at de ikke selv kan vælge, hvem de vil arbejde sammen med. Men det er netop en af pointerne. De skal lære at arbejde professionelt på tværs af faggrænser og trække på hinandens faglige kompetencer.

Udbytte af aktiviteten

Tværfaglige arbejdsgrupper gavner de studerendes forståelse af det faglige stof, fordi de kan bruge hinanden til at forstå de forskellige fagtraditioner. De får også øjnene op for, hvor svært det kan være at arbejde sammen, når man som udgangspunkt ikke taler samme sprog. Dette giver større tolerance og åbenhed over for andre måder at tænke og arbejde på.

Værd at overveje

Det er en god ide at bestemme sammensætningen af arbejdsgrupperne på forhånd, og at argumentere for, at det er den virkelighed, de møder uden for studiet.

Aktiviteter

    Praksiseksempler