Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektarbejde med formidlingsprodukt

Fakultet: Arts. Uddannelse: Litteraturhistorie. Kursus: Ny litteratur og formidling. Studieniveau: 1. semester. Holdstørrelse: Ca. 40 studerende.

Motivation for aktiviteten

Formålet med det projektbaserede arbejde er:

 • At bygge bro til omverdenen allerede fra begyndelsen af uddannelsen gennem inddragelse af eksterne samarbejdsparter. Målet er at give de studerende et konkret samarbejde at spejle deres faglighed i.
 • At de studerende opnår færdigheder i at afgrænse og bearbejde en specifik problemstilling inden for ny litteratur med henblik på at formidle denne til en defineret målgruppe samt at foretage afgrænsede brugerundersøgelser.
 • At de studerende opnår produktionskompetencer inden for tilrettelæggelse, produktion, redaktion og afvikling af et formidlingsprodukt.
 • At de studerende opnår kompetencer i at samarbejde i koncentrerede projektforløb samt at tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt inden for en given tids- og ressourceramme, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats.

Kort om kurset

De studerende skal opnå kendskab til litteraturhistoriske tendenser og karakteristika ved den nyeste litteratur og blive i stand til i samarbejde med andre at formidle faglige problemstillinger til en defineret målgruppe. Under kurset arbejdes både teoretisk og analytisk med flere fokuspunkter inden for ny litteratur samt med produktorienteret projektarbejde, hvor de studerende udarbejder et formidlingsprodukt, i dette tilfælde en podcastproduktion. I projektet arbejder de studerende med eksterne samarbejdspartner.

Beskrivelse af aktiviteten

Underviser finder inden kursusstart samarbejdspartnere, der passer til kursets tema, og aftaler rammerne for samarbejdet. I dette tilfælde deltog samarbejdspartnere i første undervisningsgang, hvor de sammen med underviser præsenterede projektet for de studerende. Herefter forløb projektarbejdes således i løbet af semestret: 

 • De studerendes blev introduceret til produktion af podcast under to workshops (seks timer hver) med Jacob Kreutzfeldt, som har produceret for DR, leder Sound Tracks Struer og i flere år har undervist i auditiv kultur og radioformater. 
  • De to workshops lå som undervisningsgang 3 og 7 og havde fokus på 1) Introduktion til Litteraturformidling i lyd, samt introduktion til og øvelser optageudstyr og open source lydredigeringssoftware og 2) Prototyping af formidlingsformater og videre produktionsvejledning. Til workshop 2 præsenterede en gruppe af kandidatstuderende, som havde arbejdet med et lignende projekt på 2. semester, deres litteraturformidlingsprojekt og produktet i form af en publiceret podcastserie.
 • De studerende arbejdede med deres projekter imellem og efter de to workshops. 
 • De studerende præsenterede prototyper i udstilling - story pitch, visuel præsentation og citat – ved et offentligt formidlingsarrangement om forløbets litterære tema med forfattere og eksterne samarbejdspartnere. Her annonceredes det også, at de studerendes podcastserieer vil kunne høres ved en udstilling på Aarhus Biblioteker i foråret 2019.
 • De studerende får feedback på deres prototyper og det færdige produkt.
 • Afslutningsvis afholdes launch af produkterne i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (og med biblioteket som platform).

Udbytte af aktiviteten

De studerende har oplevet at arbejde med et aktuelt tema og set, hvordan deres fag er relevant i den virkelige verden. Yderligere har de lært at arbejde med og producere podcast til formidling.

Værd at overveje

Det kan være overvældende for studerende på 1. semester at blive kastet ud i projektarbejde med eksterne samarbejdspartnere, hvorfor man som underviser skal være opmærksom på at sætte en god ramme for samarbejdet og sørge for forventningsafstemning med både studerende og samarbejdspartnere.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Eksempel på undervisningsplan

   Projektarbejde med podcast og eksterne samarbejdspartnere

   Brug det konkrete aktivitet i din egen undervisning.

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.