Aarhus Universitets segl

Online peer feedback som undervisningsforberedelse

Kort beskrivelse

Om aktiviteten

De studerende skal gennem aktiviteter med feedback arbejde med idéer til deres individuelle projektopgaver som afslutter kurset.  De studerendes arbejde læses af underviser og medstuderende, som giver feedback på baggrund af underviserens definerede kriterier for feedback. 

Om kurset

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende:

 • kan dokumentere indgående kendskab til det studerede emne og til dets behandling i antik tænkning.
 • selvstændigt udvælger en problemstilling, søger og vurderer det relevante kildemateriale (såvel skriftlige som materielle kilder), bruger den moderne fag-litteratur kritisk, samt disponerer stoffet.
 • gør rede for og analyserer den valgte problemstilling ved hjælp af klart definerede metoder og teorier (både sær- og fællesfaglige).
 • er fortrolig med den relevante faglitteratur.
 • er i stand til at udarbejde en skriftlig opgave om det valgte emne.

Underviserens motivation

Aktiviteten er valgt for at understøtte eksamensformen, som er en fri skriftlig hjemmeopgave. Samtidig kan aktiviteten bringe den løbende udvikling af de studerendes skriftlige projekter ind i undervisningen. Dermed kan undervisningen og de individuelle projekter drage mere nytte af hinanden.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten fungerer som forberedelse til en individuel projektopgave men også som forberedelse til den skemalagte undervisning i undervisningslokalet.

Underviser udarbejder en opgavebeskrivelse forud for den skemalagte undervisning hver uge, hvor de studerende individuelt skal skrive en mindre tekst og herefter give feedback på to medstuderendes tekster. Opgavebeskrivelsen står i et online dokument, som underviser har sørget for, at alle studerende kan redigere i. Hermed kan de studerende besvare opgaven og give feedback til hinanden i det samme dokument. Underviser opretter weblinks til de ugentlige online dokumenter i kurset i Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace), så de studerende kan finde og tilgå dem let (se billede 1 nedenfor).

I hvert online dokument er der, under instruktionen oprettet en tabel med felter til de studerendes tekster og feedback-kommentarer. De studerende er instrueret i at skrive deres navn i de felter, hvor de skriver deres tekst og deres peer feedback. Billede 3 nedenfor viser et udsnit af det online dokument, hvori de studerende har skrevet tekster og givet feedback i uge 36.

Det manuskript for samarbejdsprocessen, også kaldet collaboration script, som anvendes hver uge i kurset har nedenstående struktur:

Collaboration Script

Som forberedelse til undervisningen hver uge:

 1. Skriv en tekst i et tekstfelt i online dokumentet. Husk at skrive dit navn i det grønne felt
 2. Giv feedback i et blåt tekstfelt til minimum to af de andre deltageres tekster. Husk at skrive dit navn i det blå felt. Den ene studerende skal være den der står lige under dig på listen. Den anden vælger du frit.

Udbytte af aktiviteten

Forberedelse til at arbejde med eget projekt, men samtidigt en mulighed for at træne i at kunne se sammenhænge mellem eget og andres projektemner. I undervisningen skabes gode diskussioner fordi de studerende har kendskab til hinandens projektemner. Det at de studerende har arbejdet skriftligt hver uge med det faglige indhold, har betydet at de klarede sig godt til eksamen. Nogle af de studerende viste tydeligt i deres eksamensopgaver at de havde været inspireret på den gode måde af de øvriges tekster og emner.

Værd at overveje

Vær opmærksom på omfanget af aktiviteter i løbet af kurset. Efter denne afprøvning anbefaler jeg, at man reducerer antallet af aktiviteter, så det ikke finder sted hver uge, både af hensyn til underviserens arbejdsmængde men også af hensyn til de studerendes.

Hvis der er flere end 10 studerende, er det en fordel at opdele dem i grupper, som tildeles hvert deres online dokument, hvori deres peer feedback-aktiviteter finder sted.


Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse:  Bachelortilvalget i oldtidskundskab
 • Kursus: Antikkens kulturhistorie
 • Studieniveau: BA, 1. semester
 • Holdstørrelse: Ca. 10
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Aktivitet
 • Primær aktivitetstype: Diskussion, samarbejde 
 • Anvendt teknologi: Online samskrivningsværktøj fx Word Online
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Praksiseksemplet er udarbejdet af Camilla Horster, tidligere ansat ved Aarhus Universitet, og redigeret af redaktionen.