Aarhus Universitets segl

Peer feedback med peergrade

Kort beskrivelse

Om aktiviteten 

Peergrade (OBS: nu benyttes Eduflow på AU) er en elektronisk platform til feedback, hvor de studerende kan aflevere skriftlige opgaver og give hinanden feedback gennem en evalueringsnøgle udviklet af underviseren. Peer feedback er med til at understøtte de studerende i kooperativ læring, hvor de udveksler ideer og øver sig i konstruktivt at kritisere hinandens produkter. 

Om kurset

Kursets formål er at give de studerende en introduktion til landskabets udvikling samt forandringer i de forhistoriske samfund i bronzealder og førromersk jernalder. Betydningen og de særlige udfordringer af fund og fundpladser fra bronzealder og ældre jernalder i den aktuelle museumspraksis tematiseres. Det metodiske og teoretiske grundlag for de arkæologiske tolkninger diskuteres, og der arbejdes med de grundlæggende rammer for beskrivelse, bestemmelse, systematisering og analyse af arkæologiske kilder.

Underviserens motivation

Kursets eksamensform er en samlet skriftlig portfolie, der skal afleveres ved sidste kursusgang. De fleste studerende “skubber” afleveringen til sidst i stedet for at aflevere løbende og får derfor større arbejdsbyrde sidst i forløbet. Aktiviteten har til formål at sikre kvalitet og progression i de skriftlige afleveringer samt at træne de studerende i at give hinanden feedback ud fra nogle udstukne rammer.

Beskrivelse af aktiviteten

 • Programmet Peergrade er en online platform, der gør det muligt for de studerende at uploade opgaver til en portal. Herefter fordeler programmet selv opgaverne mellem de studerende, så hver studerende får et givent antal opgaver at give feedback på. I udgangspunktet sætter jeg dette antal til 2.
 • Videre udvikler jeg en evalueringsnøgle (rubrick) med 5-8 spørgsmål til hver aflevering, der tager udgangspunkt i læringsmålene for kurset (Se eksempel).

 • Som forberedelse til afleveringerne af portfolieopgaverne lægger jeg linket til peergrade op i Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace). Jeg bruger fem minutter af forelæsningen på at sætte de studerende ind i, hvordan programmet virker. Undervejs forhører jeg mig omkring, hvordan de studerende oplever at bruge programmet, og om det gavner dem i deres læring.

 • Jeg kan som underviser hele tiden følge med i hvem, der afleverer og den feedback, der gives.

Udbytte af aktiviteten

De studerende tog meget positivt imod anvendelsen af peergrade i det seneste undervisningsforløb, hvilket konkret afspejlede sig i kursusevalueringerne. De oplevede at få et ”gratis forsøg” og dermed at forbedre deres produkt i forhold til den endelige aflevering i Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace). 

Anvendelsen af programmet betød i det seneste undervisningsforløb, at et stort antal studerende oplevede at få feedback fra medstuderende på deres opgaver, uden at jeg som underviser skulle bruge tid på andet end instruktionen i brugen af programmet samt udvikling af rubricks. Dermed fjernes der en væsentlig byrde fra underviseren, da det primære arbejde for underviser vil ligge i at udvikle evalueringsnøgler/rubricks og at være synlig i evalueringerne ift. at sikre niveau og yderligere motivere de studerende til at gøre noget ud af deres arbejde.

Værd at overveje

 • For mange studerende er det vigtigt, at den feedback de giver/modtager er anonym. Det kan let indstilles i programmet.
 • Det er værd at understrege overfor de studerende, at de ved at aflevere til tiden, får mulighed for at få feedback og tilrette deres opgaver herefter, dvs. de får et slags ’gratis forsøg’.

 • Der er stadig mulighed for, at man som underviser kan give de studerende feedback på den feedback, de giver deres medstuderende. Dette ønske er indmeldt til tjenesten og forventes ændret inden for den kommende tid.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Arkæologi (forhistorisk)
   • Kursus: Forhistorisk Arkæologi II
   • Studieniveau: BA, 3. semester
   • Holdstørrelse: Ca. 25-45 studerende 
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Diskussion, samarbejde
   • Anvendt teknologi: Peergrade
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi