Aarhus Universitets segl

Repetition: Faglig quiz

Underviserens motivation

Et oversigtsfag som Danmarkshistorie har den svaghed, at selvom det er ønskeligt med en oversigtsviden, er det ofte problematisk at indlære denne, da oversigter tit er fagligt uinteressante, og fordi kravet om eksamination og karaktergivning til en vis grad står i vejen for tilegnelsen af viden. Derfor ønsker vi at skabe et lærings- og legemiljø som et supplement til den traditionelle undervisning.

Beskrivelse af aktiviteten

Vi oversætter vores grundbog i Danmarkshistorie til 500-1000 multiple choice-spørgsmål.

De første spørgsmål skaber vi selv, men herefter er det tanken at nedsætte en gruppe af studerende, der kan udvikle flere spørgsmål i samarbejde med undervisere.

Spørgsmålene lægges i et quizprogram, der er frit tilgængeligt via instituttets hjemmeside som en række pakker bestemt efter, hvad man ønsker at teste sig selv i. Herudover lægges spørgsmålene ind i quizprogrammet BUZZ til Playstation3, som gør det muligt at ”spille” quizkonkurrencer imod hinanden i et simuleret game show-miljø.

I løbet af foråret afholder vi en række konkurrencer i fredagsbarsregi, hvor de studerende kan melde sig til og dyste om, hvem der er bedst til Danmarkshistorie. Til sidst i semesteret afholdes den store finale, hvor vi kårer uddannelsens bedste danmarkshistoriker. Nogle af konkurrencerne er åbne for alle studerende. Andre er forbeholdt de studerende, der skal til eksamen i faget.

Herudover kan de studerende, der læser til eksamen, bruge onlinequizzerne til deres forberedelse, og de kan låne playstations i læsegrupperne, så de kan lave afbræk i den normale forberedelse ved at dyste mod hinanden.

Udbytte af aktiviteten

Projektet er under udvikling og skal afholdes første gang i F12. Men vi håber, at konkurrencerne og konceptet bliver et fast indslag på historikerstudiet fremover og derved bidrager til at 

 • skabe et godt studiemiljø med sjove aktiviteter
 • skabe en tradition for at lege med viden i et uformelt miljø
 • forbedre de studerendes eksamensforberedelse
 • skabe grobund for andre projekter, der afdækker feltet mellem leg og læring.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Historie
   • Kursus: Danmarkshistorie
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: 100-120
   • Omfang: Kursus
   • Primær aktivitetstype: Viden og information
   • Hvordan casen blev gennemført:Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi 

   Links og materialer

   Her kan du se en video, hvor historiestuderende dyster mod hinanden til et fredagsbararrangement på Historie:

   Bidragyder

   Peter Yding Brunbech. Leder af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvs­formidling.