Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skriftlig eksamen: Hjælp til at starte specialet

Kort beskrivelse

Aktiviteten skal forberede den studerende på at starte et langt specialeforløb. Den skal bidrage til et bedre og større overblik over selve specialeprocessen såvel som at sikre, at den studerende får mest muligt ud af vejledningsmøderne.

Derudover bliver den studerende mere opmærksom på vurderingen af sin eksamenspræstation, hvor der lægges vægt på, at han eller hun kan:

 • Identificere, definere og analysere relevante akademiske problemstillinger.
 • Anskue, konkludere på og vurdere fastlagte akademiske emner. 
 • Udvælge og anvende relevant primær og sekundær litteratur.
 • Evner at forholde sig kritisk til anvendt litteratur, teorier og metoder.
 • Demonstrere kendskab til principper og standarder vedrørende akademisk metode og færdigheder. Den studerende skal kunne anvende teorier og metoder til selvstændigt at definere og håndtere problemstillinger indenfor et afgrænset område. 
 • Præsentere et akademisk emne til et bestemt publikum/læser på en hensigtsmæssig måde. 

Beskrivelse af aktiviteten

Et par uger før den første vejledningsgang sender jeg dokumentet Hjælp til at starte dit speciale (word) til den studerende. Den studerende skal udfylde dokumentet og sende det tilbage til mig. Den første vejledning vil tage udgangspunkt i dét, den studerende har skrevet i dokumentet.  

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten klæder den studerende bedre på til den lange specialeproces, så den studerende kommer til at føle sig mere sikker på sine egne ideer.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts     
   • Uddannelse: -    
   • Kursus: Specialevejledning
   • Studieniveau: Kandidat
   • Holdstørrelse: Individuel eller mindre grupper     
   • Undervisningsform: Vejledning       
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: -
   • Anvendt teknologi: Word
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi