Aarhus Universitets segl

Afholdelse af studenterseminarer

Kort beskrivelse

De studerende får i grupper mulighed for at arbejde intensivt med en selvvalgt YouTube-genre i to uger. I deres arbejde er de med til at udvikle ny viden om YouTube, som de afslutningsvis præsenterer resultaterne af for deres medstuderende. 

Underviserens motivation

I et projektforløb arbejder de studerende med forskellige YouTube-genrer; et nutidigt, online materiale de kender bedre, end jeg gør. Forløbet afrundes med et slutseminar, de studerende selv er ansvarlige for at gennemføre. Det er en stor fornøjelse for mig som underviser at være vidne til deres faglige engagement og gode vidensbidrag. De studerende finder det også sjovt at afholde seminaroplæg for hinanden. 

Beskrivelse af aktiviteten

Før seminaret: 

 • Til den første undervisningsgang præsenterer jeg det kommende projektforløb med dertilhørende seminar. I forlængelse af dette søger jeg for at få tilmeldinger til de forskellige administrative opgaver. Jeg melder ud, at jeg skal bruge tre til det og tre til det etc. På den måde har jeg en bindende aftale med de studerende allerede fra start.
 • Vi bruger to uger intensivt på at forberede seminaret. Jeg sørger for, at de studerende bliver delt ind i grupper på 3-5 personer, og at hver gruppe har en opgave at arbejde med. Hver gruppe udpeger en gruppeleder, og jeg holder løbende møder med gruppelederne om, hvordan arbejdet går, om der er spørgsmål eller lignende. 
 • Det er vigtigt forud for seminaret at have udpeget nogle seminarledere, som fx har kontakt til teknikholdet og alle panelerne. Der er også nogle studerende, der skal komme om formiddagen og gøre klar samt sørge for kaffe og te i pauserne.
 • Mit job som underviser er at sikre, at de studerende har forstået deres opgaver, og at seminarlederne gør det, de skal. Derudover skal de studerende selv sørge for at få det til at køre. Jeg siger til dem: ”Det her, det er jeres eget seminar.”
 • Jeg sørger for, at hele holdet får nogle tekster om YouTube, så de kan orientere sig forud for deres selvstændige gruppearbejde. De studerende skal også selv finde supplerende tekster alt efter hvilket tema, de arbejder med. Det kan være alt lige fra musikvideoer, reklamer, politiske taler, virale videoer etc.

Afvikling af seminaret: 

 • Seminaret løber over en dobbelt undervisningsgang (seks sammenhængende timer). De to hold er delt ind i seks-ti paneler, som er inddelt i forskellige emner. Hvert panel har en panelleder, som har ansvaret for at holde tiden.
 • De studerende har forud for seminaret lavet skriftlige oplæg til deres præsentationer, så deres tildelte opponentgruppe har haft mulighed for at forberede sig. Hver oplægsgruppe har valgt en repræsentant for gruppen, som skal fremlægge deres analyse og resultater.
 • Oplægsgruppen får 15 minutter til deres oplæg. Efter hver præsentation kommer der spørgsmål fra opponenterne og spørgsmål fra salen.
 • Efter seminaret tilpasser hver gruppe deres oplæg i forhold til den feedback, de har fået. Efterfølgende afleverer de deres oplæg til mig. På den måde får de også øvet sig i skriftlig formidling.

Udbytte af aktiviteten

De studerende får med denne aktivitet både udarbejdet en dybdegående, faglig undersøgelse, produceret et skriftligt materiale og øvet deres mundtlige kompetencer. Studenteroplæggene har en funktion og bliver taget alvorligt. De studerende bliver præsenteret for ny faglig viden og får igennem hinandens arbejde indblik i forskellige arbejdsmetoder og -tilgange.

Værd at overveje

Det er som underviser vigtigt at være på forkant og sørger for, at de studerende tager ansvar og udfylder deres roller.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Medievidenskab
   • Kursus: Medievidenskabelig tekstanalyse
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: 2 x 35 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Kort forløb
   • Primær aktivitetstype: Samarbejde, diskussion
   • Anvendt teknologi: Youtube
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning