Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige bidrag til hjemmeside

Fakultet: Arts. Uddannelse: Historie. Projekt: Danmarkshistorien.dk. Studieniveau: alle. Holdstørrelse: intet.

Motivation for aktiviteten

Formidlingsprojektet danmarkshistorien.dk er motiveret af et ønsket om at bruge nettet til at formidle dansk historie til den danske befolkning som helhed. Undervejs har en række studerende været involveret i projektet både i og uden for undervisningen, og et af projektets succeser har været de afledte gavnlige studenteraktiviteter.

Beskrivelse af aktiviteten

Generelt lægger projektet danmarkshistorien.dk vægt på at inddrage studerende i alle de sammenhænge, hvor det giver mening. Her er nogle eksempler på studenterinddragelse:

 • Lønnet studentermedhjælp, der giver studerende et fagrelevant studiejob.
 • Flere studerende har skrevet artikler til danmarkshistorien.dk og har i denne proces fået redaktionel støtte fra projektet. 
 • Der er i 2010 afholdt kompetenceudvidende kurser for færdige kandidater, hvor projektet udgjorde en ”case” for undervisning i projektarbejde. 
 • Formidlingsundervisning i F11 og F12 tager udgangspunkt i projektet og er fokuseret på produktion af materiale til hjemmesiden. 
 • En række studerende har været involveret i udvikling af spillet Magtens Segl
 • Flere tidligere studerende har været ansat i løntilskud efter endt uddannelse.

Udbytte af aktiviteten

Projektet har givet historieuddannelsen et konkret redskab, der kan anvendes på en lang række forskellige niveauer i forhold til studerende. Ved at være i kontakt med og tage del i en formidlingsvirksomhed er uddannelsen i stand til at tilbyde studerende noget konkret, de kan engagere sig i og bidrage til fagligt. Det giver mulighed for målrettede faglige aktiviteter både i og uden for undervisningen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Danmarkshistorien.dk

   Klik på billedet for at gå til danmarkshistorien.dk.