Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Huskeskema

Fakultet: Arts. Uddannelse: Forhistorisk Arkæologi. Kursus: Forhistorisk Kultur I (Førromersk Jernalder). Studieniveau: 1. semester. Holdstørrelse: 6-35.

Motivation for aktiviteten 

En meget stor del af studiet er selvstudie, hvilket stiller et særligt behov for at organisere sin viden. De studerende oplever vanskeligheder ved at målrette selvstudiet og sin læsning i forhold til eksamen. Forløbet har et meget stort pensum, der dækker over en 15.000 år lang periode, og de studerende mister derfor let overblikket.

Kort om kurset

Kurset er et af de første universitetsforløb, de studerende gennemfører efter gymnasieniveau. Forløbets formål er at give dem et systematisk overblik over den forhistoriske kulturudvikling fra sidste istid og frem til år 0.

Aktivitetens formål

Aktiviteten hjælper til at målrette de studerendes læsning og fungerer som et studieteknisk redskab til repetitionsfasen. Aktiviteten har derudover til formål at hjælpe med at skabe overblik, organisere og systematisere den viden, de studerende opbygger undervejs i undervisningsforløbet.

Beskrivelse af aktiviteten

Huskeskemaet udleveres som A3-ark til de studerende i starten af den første undervisningstime. Det fungerer ikke som et krav, men et tilbud fra underviser, og skemaet udfyldes løbende af den enkelte studerende eller læsegruppe, efterhånden som forløbet skrider frem. Kolonner og rækker i skemaet skal være organiseret på en sådan måde, at den studerende ved undervisningsforløbets afslutning har haft mulighed for at udfylde alle felter og således står med et komplet huskeskema, der kan bruges til at repetere og danne sig et overblik ud fra.

Som underviser kan man ved sidste undervisningsgang gennemgå huskeskemaet samlet på tavlen eller i et PowerPoint for at korrigere for eventuelle fejl. En sådan gennemgang kan også fungere som en fælles repetition af hele undervisningsforløbet. Skemaet består af en simpel tabel med en række venstre- og højrekolonner (se billedet i boksen til højre). I dette konkrete forløb er kolonnerne organiseret således:

Venstrekolonne

Emner (følger delvist forelæsningernes titel/indhold), fx

 • Bebyggelsesmønster
 • Klima og landskab
 • Gravformer
 • Teknologi.

Højrekolonne

Årstal, fx

 • 500-200 f.Kr.
 • 200 f.Kr.-0.

Værd at overveje

Skemaet kan med lethed modificeres til andre faggrene: filosofi, teologi, sociologi, antropologi etc. Fx med centrale teoretikere i venstrekolonnen, og hvordan disse forholder sig til overordnede filosofiske/politiske forhold/spørgsmål i højrekolonnen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Huskeskema

   Klik på billedet for at se det i en større version.