Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenteroplæg: Faglig weekend

Fakultet: Arts. Uddannelse: Lingvistik. Studieniveau: BA og KA. Holdstørrelse: 20-50. 

Motivation for aktiviteten 

Studerende har ofte gode ideer og projekter, som medstuderende kan inspireres af. En studenterkonference på tværs af årgange, hvor hovedsageligt studerende holder oplæg, kan bidrage til en anderledes, udbytterig vidensdeling og lægger op til et bedre studiemiljø - både fagligt og socialt. 

Aktivitetens formål

Formålet er at de studerendes opgaver og projekter bliver præsenteret for deres medstuderende. På den måde lærer de studerende at formidle deres viden mundtligt til fagfæller, som man ville gøre det på en forskningskonference. Aktiviteten er med til at skabe et godt studiemiljø, hvor der er kontakt på tværs af årgangene, faglig sparring og selvstændige initiativer fra de studerendes side.

Beskrivelse af aktiviteten 

Den faglige weekend på Lingvistik arrangeres af de studerende med opbakning fra undervisere på fakultetet. Nedenstående er en manual for de studerendes aktiviteter.

 • Forud for den faglige weekend skal de studerende indsamle midler til eksempelvis at leje en lejrskole, hvor weekenden skal afholdes, mad, transport, penge til eksterne oplægsholdere etc. I 2013 blev den faglige weekend på Lingvistik støttet af SMU-puljen 2013.
 • Som et led i planlægningsprocessen nedsættes en gruppe af studerende, som tager hånd om det praktiske. Praktiske opgaver kan eksempelvis være deltagertilmelding, booking af lejrskole, transport, indkøb etc.
 • Studentergruppen lægger sammen med underviserne et program for weekenden. De inviterer studerende og undervisere til at komme med oplæg om deres igangværende projekter, tidligere opgaver eller forskning.
 • Weekenden afvikles som en konference med oplæg, workshops og pauser. Der er 2-3 keynotespeakere i løbet af dagen, som både kan være undervisere og studerende. Derudover afholdes der workshops (se program for weekenden 2013).
 • I pauserne kan folk diskutere de oplæg og workshops, som de har deltaget i, og stille uddybende spørgsmål til oplægsholderne.
 • Om aftenen kan der arrangeres faglige, underholdende indslag. I 2013 var underholdningen en optræden af et romaband fra Ungarn, oplæg om romasprog fra en underviser samt en pubquiz.
 • Efter weekenden indsamles alle abstracts fra oplæggene til et proceedingshæfte, der bliver sendt ud til alle studerende og undervisere på årgangen. Dette medvirker også til at give den faglige weekend en professionel ramme.
 • Undervisere anbefales at deltage både i det faglige og sociale samt at sørge for, at emner fra den faglige weekend integreres i undervisningen.

Udbytte af aktiviteten 

Med en faglig weekend rystes de forskellige årgange sammen. De studerende får øjnene op for, at deres projekter og opgaver også har værdi som viden, og oplægsholderne får øvelse i at formidle for fagfæller. Både studerende og undervisere oplever, hvor kompetente arrangører og oplægsholdere kan være, hvilket er meget inspirerende både for undervisning og for andre faglige aktiviteter.

Værd at overveje 

Det kræver mange kræfter at planlægge en faglig weekend i dette format, derfor skal alle arrangører være klar på at lægge de påkrævede antal timer i opgaven. Derudover kan det økonomiske system på universitetet være svært at gennemskue for studerende, så det er vigtigt, at sekretærer og undervisere er behjælpelige med dette.

Undervisernes opbakning og deltagelse i weekenden modtages som en blåstempling af projektet, hvilket betyder meget for de ansvarshavende studerende. Den mest gennemgående feedback på weekenden i 2013 var, at 45 min. ikke opfattes som nok tid til at høre et oplæg og deltage i en workshop. Stort set alle deltagere ønskede mere tid til de enkelte programpunkter.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Ressourcer til aktiviteten 

   Bidragyder

   Vibe Kromann, Studerende og instruktor, Institut for Æstetik og Kommunikation - Lingvistik.