Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uformelle studenteroplæg

Fakultet: Arts. Uddannelse: Lingvistik. Studieniveau: Alle. Holdstørrelse: 20-50.

Motivation for aktiviteten 

De studerendes eksamensopgaver kommer sjældent længere end til gennemlæsning hos underviser og censor. Mange timers arbejde og originale projekter ryger derfor direkte i skrivebordskuffen efter endt eksamen. Ved at arrangere faglige studenteroplæg kan man som underviser give de studerende mulighed for at dele deres viden og  arbejde med deres medstuderende. 

Aktivtetens formål

Aktiviteten har til formål at give de studerende mulighed for at præsentere deres opgaver og få anerkendelse for deres arbejde. Derudover får studerende mulighed for at hente inspiration fra hinanden til eget arbejde. 

Beskrivelse af aktiviteten

Hver anden eller tredje fredag i måneden afholdes faglige studenteroplæg. Rammen er et uformelt forum, hvor studerende kan præsentere forskellige oplæg for hinanden og for afdelingens undervisere. Oplæggene er arrangeret af en gruppe frivillige studerende i samarbejde med en underviser. Aktiviteten finder sted uden for den almindelige undervisningstid og er ikke obligatorisk.

Den tilknyttede underviser booker et lokale, mens de frivillige studerende inviterer oplægsholdere og sørger for kaffe og kage. Der sættes 2 timer af til arrangementet, hvor det er passende med 3 oplæg af 20-25 minutter. Resten af tiden bruges til spørgsmål, diskussion og kage-pause. 

Underviserne på afdelingen holder i løbet af semestret øje med de studerendes projekter og eksamensopgaver. Hertil noterer de sig, hvem der har gang i noget særligt spændende. Underviserne sender deres tips videre til arrangørerne af de faglige studenteroplæg.

Udover at præsentere opgaver kan arrangementet også bruges til at præsentere andre emner, der har interesse for de studerende. Dette kan eksempelvis være oplæg om erfaring med praktik, profilfag på kandidaten, udveksling, deltagelse som studentermedhjælper på forskningsprojekter etc. 

Udbytte af aktiviteten

Oplægsholderne øver deres mundtlige formidling, og tilhørerne bliver opdateret inden for forskellige faglige felter. Derudover får de yngre studerende indblik i, hvad der venter dem længere fremme i deres forløb. Underviserne og studievejledere nyder desuden godt af, at de studerende trækker på hinandens erfaring, hvortil sammenholdet og tilhørsfølelsen til studiet styrkes.

Værd at overveje

For at skabe en kultur, hvor de studerende bakker op om arrangementet og deltager, kan man fx:

 • Integrere aktiviteten som en del af en undervisningsgang.
 • Invitere studerende fra alle årgange til at holde oplæg, da studerende gerne støtter op om folk, de kender.
 • Planlægge oplæg, der er relevante for de studerende. Fx oplæg om tidligere BA-projekter, når næste hold skal skrive deres.
 • Spørge de studerende, hvad de kunne være interesserede i at høre om og dertil skaffe talere om de specifikke emner.
 • Lave afvekslende arrangementer: oplæg om opgaver, speeddating om opgaveideer, postersessions, datasessions etc.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Billeder fra faglige studenteroplæg

   Klik på billederne for at se dem i en større version.