Aarhus Universitets segl

Diskussion af faglige mål med Jigsaw

Underviserens motivation

Mange studerende bruger ikke de faglige mål, som er opstillet for kurset, aktivt, når de skal forberede sig til undervisningen og eksamen. Dette skyldes, at mange finder de faglige mål abstrakte og svære at forstå. Underviseren kan hjælpe de studerende til at forstå indholdet i de faglige mål ved at gøre det til genstand for undervisningen.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten er en jigsaw-øvelse, hvor de studerende arbejder i to forskellige grupper i løbet af øvelsen. Først en hovedgruppe, som diskuterer en opgave. Dernæst en ekspertgruppe, som består af ét medlem fra hver hovedgruppe, som skal arbejde med en opgave, hvis løsning afhænger af input fra de forskellige hovedgruppers repræsentanter.

Udførelse af øvelsen:

 • I et antal hovedgrupper svarende til antal faglige mål diskuterer de studerende hver ét fagligt mål i 5 minutter. Hver studerende får udleveret ét fagligt mål printet på farvet papir. Hvert fagligt mål har sin egen farve, hvorfor alle studerende i hovedgrupperne har den samme farve papir.
 • I ekspertgrupper bestående af en repræsentant fra hver hovedgruppe diskuterer de studerende alle faglige mål i 10 minutter. Nu har alle studerende forskellige farver papir.
 • I plenum fremlægger ekspertgrupperne deres forståelse af de faglige mål, og der er mulighed for at stille spørgsmål til underviseren i 15 minutter.

Aktivitetens formål:

Formålet er, at de studerende får viden om det konkrete indhold i de faglige mål på kurset ved at diskutere dem i grupper og i plenum. De fleste studerende finder de faglige mål abstrakte og aktiviteten giver mulighed for konkretisering. Aktiviteten kan bruges på alle fag, fx som introduktion til faget i den første undervisningsgang. Med denne 20-30 minutters aktivitet får de studerende mulighed for at forstå de faglige mål bedre og herefter bruge dem aktivt i deres forberedelse til undervisningen og eksamen.

Udbytte af aktiviteten

I en interviewundersøgelse, der bl.a. har fokus på, hvorvidt aktivitetens formål er nået, siger størstedelen af de studerende, at de oplever aktiviteten som vigtig for deres forståelse af de faglige mål. De udtrykker, at de har behov for, at de faglige mål får en sådan indgående behandling, og at en gennemgang af de faglige mål som bullets på et PowerPoint-slide ikke er tilstrækkelig. At diskutere de faglige mål med de medstuderende opfatter de studerende som en mulighed for at få flere nuancer på de forskellige begreber i de faglige mål. At høre underviserens svar på spørgsmål tillægger de studerende også værdi, fordi underviseren kan forklare, hvad ord i de faglige mål betyder i det specifikke fags kontekst.

Værd at overveje

Det er vigtigt at bruge undervisningstid på de faglige mål, men man skal passe på med at bruge for meget tid på dem, da det kan ødelægge studieglæden hos en stor gruppe studerende. Fokus på de faglige mål skal give de studerende forståelse og tryghed, men kommer der for meget fokus på faglige mål, så vil en del studerende reagere negativt, idet de får en opfattelse af, at alt i undervisningen drejer sig om eksamen. For at afviklingen af øvelsen kan blive så smidig som mulig, er det som nævnt en god idé at printe hvert fagligt mål på hvert sit stykke papir i hver sin farve. Medlemmerne i hhv. hoved- og ekspertgrupperne kan således nemmere finde hinanden.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Uddannelsesvidenskab
   • Kursus: Forvaltning i et uddannelsesvidenskabeligt perspektiv
   • Studieniveau: Kandidat
   • Holdstørrelse:  Ca. 80 studerende
   • Undervisningsform: Forelæsning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Diskussion
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning

   Læringsmål

   I de faglige mål for kurset står der, at den studerende efter gennemførelse af modulet vil have:

   • Viden om offentlig forvaltning og forvaltningens opbygning, nyere historie og funktionsmåde samt modulets grundlæggende teorier, metoder og sagsforhold. Dertil også viden om forholdet mellem embedsmænd og det politiske system på de forskellige områder nationalt og internationalt, herunder forskellige forvaltningslogikker- og funktioner med særlig vægt på uddannelsesområdet.
   • Færdigheder i at identificere, beskrive og analysere teoretiske og praktiske implikationer af forskellige forvaltningsproblemstillinger, herunder at sammenligne og identificere forskelle og ligheder, styrker og svagheder. Dertil også færdigheder i at anvende teorier og metoder på en given problemstilling eller et givent sagsforhold.
   • Kompetencer til at dokumentere og selvstændigt vurdere juridiske og andre forvaltningsmæssige omstændigheder og implikationer. Dertil også kompetencer til at formidle og selvstændigt vurdere modulets teorier og metoder og deres anvendelsesområder i et komparativt perspektiv.

   Links og materialer

   • Læs mere om, hvordan Thomas Clausen og Helle Hvass har brugt Jigsaw til at diskutere læringsmål i blogindlægget Format understøtter læringsmål i undervisningen.
   • Læs mere om, hvordan studerende forholder sig til og bruger læringsmål i artiklen ”Hvad lærer de studerende, at de skal lære? En undersøgelse af studerendes opfattelse af læringsmål”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (2018).