Aarhus Universitets segl

Udvikling af studiekompetencer på første semester

Kort beskrivelse

Studerende bliver traditionelt bedt om at læse en del, også svære tekster. I denne case er de studerende blevet bedt om gruppevis at skrive noter til de svære tekster i et fælles dokument, der ligger i OneDrive. Løbende gennem kurset benytter de studerende således OneDrive som en fælles ressource. Alle grupper og studerende har adgang til alle de andre gruppers noter, kilder, problemformuleringer mv. til gensidig inspiration og refleksion.

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Informationsvidenskab
 • Kursus: It; menneske og samfund
 • Studieniveau: 1. semester
 • Holdstørrelse: 100 studerende
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Kursus
 • Primær aktivitetstype: Viden og information, samarbejde og produktion
 • Gennemførsel: Kombineret tilstedeværelses- og online undervisning
 • Anvendt teknologi: OneDrive i Office 365 

Motivation

Underviserens motivation

At understøtte de studerendes tekstlæsning og notetagning samt udvikling af et åbent og kollektivt læringsmiljø på årgang og hold, hvor man deler noter, refleksioner og udkast. At lære af og med hinanden.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitetens forløb

 1. Før de enkelte undervisningsgange på kurset læser de studerende de tekster, som underviseren har udvalgt. De skriver gruppevist noter til teksterne i OneDrive. Alle grupper har adgang til alles tekster, hvilket etablerer en åbenhed og transparens i kurset. 

 2. I holdundervisningen diskuterer de studerende teksterne sammen med underviseren. I undervisningen er de enkelte gruppers arbejde genstand for præsentation og diskussion via projektor. Indsigter, udfordringer og problemstillinger drøftes.
 3. Kurset afsluttes med projektarbejde i grupper, hvor de studerende arbejder med udvalgte tekster fra pensum som kobles med en empirisk case. De skriver fortsat noter i OneDrive, som hele holdet har adgang til. Underviseren vejleder undervejs.

Ressourcer til studerende:

 • Tekster, som de studerende skal læse før undervisningen, og som gennemgås og diskuteres i undervisningen.
 • Adgang til mapper i OneDrive.

Support til studerende:

Anvendt teknologi

OneDrive (i Microsoft 365) benyttes til produktion og deling af noter til tekster, studerendes kildematerialer, projektnoter, problemformuleringer mv. Alle har adgang til alles tekster og alles noter. Dette er med til at skabe en transparens og åbenhed omkring studiearbejdet og bliver en fælles ressource for de studerende til eksamen.

Udbytte af aktiviteten

Udbytte

 • De studerende lærer at arbejde fælles med indholdet i fagets tekster. De opbygger i fællesskab en faglig ressource, som de fx kan bruge i forbindelse med deres forberedelse til eksamen.
 • Projektet har understøttet især sidste del af forløbet der involverede gruppebaseret projektopgave, hvor samarbejde internt i gruppen og peer feedback mellem grupper har fyldt mest. Og her blev det tydeligt for de studerende, at de kunne drage nytte af den fælles ressource. Den blev ikke anvendt så meget i starten af kurset, hvor der var mest vægt på at læse tekster og tage noter i fællesskab inden for gruppen i OneDrive. Men da det blev et egentligt samarbejdsværktøj, hvor de studerende kunne arbejde sammen om at skrive opgaven og dermed se, at de kunne drage nytte af ressourcen, blev den brugt meget. 
 • Det tekniske har fungeret godt.

Udfordringer

Det skal være tydeligt for de studerende hvad de får ud af at besøge og kigge i de andre gruppers mapper. Det skal rammesættes - det sker ikke af sig selv.

Værd at overveje

Værd at overveje

 • Omhyggelige instruktioner, fx brug af velkomstbrev.
 • Klarhed og struktur, fx tydelige adgange til OneDrive fra LMS’et.

Aktiviteter

  Praksiseksempler