Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erfaringsudveksling om undervisning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Informationsvidenskab. Kursus: Alle. Studieniveau: Alle.

Motivation for aktiviteten

Motivationen bag aktiviteten er at imødekomme et ønske fra nye undervisere om en indføring i afdelingens tilgang til undervisning og om at få mulighed for at tale om undervisning generelt i en uformel setting. Møderne har til formål at skabe et rum, hvor underviserne internt kan diskutere de didaktiske rammer for undervisningen og dele erfaringer og udfordringer fra deres undervisningspraksis. Yderligere er møderne med til at sætte fokus på, at undervisning er et vigtigt foretagende på universitetet.

Kort om kurset

Aktiviteten foregår på tværs af kurser og studieniveau på Informationsvidenskab.

Beskrivelse af aktiviteten

Møderne foregår som frokostmøder, hvor alle undervisere, der har lyst, kan dukke op. På møderne kan de diskutere, hvilke udfordringer de møder i undervisningen, give hinanden gode råd eller blot dele erfaringer. Det foregår i frokoststuen, og der bliver på forhånd udsendt en mødeindkaldelse i Outlook. Det sikrer, at der er en fast systematik for, hvor og hvornår møderne foregår, hvilket bidrager til at ligestille møderne med andre aktiviteter på faget.

Udbytte af aktiviteten

At tale om undervisning internt er med til at strømline afdelingsundervisernes tilgang til undervisningen. Møderne bidrager til god intern kommunikation og bedre forståelse fagene imellem, hvilket forhåbentligt smitter af på de studerende, der indgår i undervisningen. Derudover åbner møderne op for løbende pædagogisk og didaktisk fokus og sparring blandt kollegerne, hvilket er med til at sikre en udvikling i de enkelte underviseres tilgang til egen undervisning.

Værd at overveje

Overvej i hvor høj grad frokostmøderne skal formaliseres, og hvor ofte temaet skal fylde frokostpausen.

Aktiviteter

    Praksiseksempler

      Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.