Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lynevaluering af undervisning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Lingvistik. Kursus: Instruktorforløb i faget Understanding Linguistics. Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: 15-25.

Motivation for aktiviteten

Forventningsafstemning og evaluering er essentielt for god undervisning, men det kan nemt tage for meget tid og udvikle sig i en ukonstruktiv retning. Lynevaluering kan bruges som udgangspunkt for dialog eller som en hurtig tester af stemningen omkring undervisningen. 

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende får præsenteret spørgsmålet: Jeg kunne godt tænke mig, at høre jeres tanker om, hvordan undervisningen fungerer for jer?

Derefter får de følgende instruktion: Udfyld to post-its. På den ene skal I skrive én ting, som I synes fungerer rigtig godt, på den anden skal I skrive én ting, som I synes man kunne forbedre.

Vær eksplicit omkring hvad, der skal evalueres på. Gør det tydeligt, om det er en særlig undervisningsform, undervisningen generelt eller noget helt andet, der skal evalueres på.

Del post-its ud til de studerende, og giv dem 5 minutter til at skrive ned. Saml sedlerne ind, og læs dem efter undervisningen.

Hvis der er tale om en midtvejsevaluering, er det godt at følge op på lynevalueringen i plenum den efterfølgende time. Punkterne kan bruges til at forventningsafstemme i forhold til resten af semestret.

Delphi-evaluering  

Hvis man har mere tid og gerne vil have en bedre fornemmelse af hvor mange, der er enige i de forskellige statements, kan man lave en såkaldt Delphi-evaluering.

En Delphi-evaluering starter med en almindelig lynevaluering, men i stedet for at underviser samler sedlerne ind med det samme, bliver de sendt rundt til samtlige studerende på holdet. De studerende læser sedlerne og sætter en streg nederst på sedlen, hvis de er enige med udsagnet. Hvis de er uenige, undlader de at sætte en streg.

Underviseren tager sedlerne med hjem og læser samt følger op på sedlerne i den efterfølgende time. Hvis aktiviteten bruges som afsluttende evaluering kan underviseren evt. skrive en mail ud til de studerende, hvori hovedpunkterne opsummeres.  

Udbytte af aktiviteten

Med en lynevaluering får man:

 • en evaluering, der ikke kræver meget tid
 • en evaluering, der ikke behøver udvikle sig til en ukonstruktiv diskussion
 • en hurtig vurdering af hvad de studerende mener.

Med en Delphi-evaluering får man:

 • en bedre fornemmelse af hvor mange på holdet, der er enige i de forskellige udsagn
 • en form for spørgeskema, men hvor det er de studerende, der vælger hvilke emner, der skal evalueres.

Værd at overveje

Aktiviteten kan også varieres og bruges til at teste forståelsen af et emne. I stedet for en evaluering, beder man de studerende om at skrive dagens vigtigste pointe på én seddel samt en anden seddel med ét spørgsmål til noget, som de stadig synes er uklart. Man kan herefter hænge alle pointerne op på tavlen og snakke om dem i plenum, eller sende spørgsmålene rundt, så andre studerende kan svare på dem.  

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Bidragyder

   Vibe Louise Kromann, instruktor og studerende på Lingvistik.