Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Semesterrefleksioner

Fakultet: Arts. Uddannelse: Litteraturhistorie. Kursus: Alle. Studieniveau: BA og KA. Holdstørrelse: to studerende fra hvert kursus.

Motivation for aktiviteten

Aktiviteten har til formål at få studerende og undervisere til at se på et forløb fra begge sider og i forhold til hele uddannelsen. Studerende og undervisere skal sammen reflektere over evalueringer og bringe erfaringerne videre fra semester til semester.

Beskrivelse af aktiviteten

Semesterrefleksioner foregår mellem undervisere og studerende på de såkaldte semesterrapporteringsmøder, som er en fast del af evalueringskulturen på Litteraturhistorie. På semesterrapporteringsmøderne mødes alle undervisere og repræsentanter for de studerende fra alle kurser og gennemgår sammen forrige semesters undervisning. Repræsentanterne fra holdene vælges ved den sidste undervisningsgang.

Møderne tager ca. tre timer og har som eneste punkt på dagsordenen gennemgang af omkring femten semesterrapporter. Her adresseres både problemer og ”best practice”. Tonen er urban og konstruktiv, også hvis der har været knas med det ene eller andet.

Underviseren lægger i reglen for med en kort kommentar til sin rapport, før de studerende giver deres besyv, og så gives ordet frit. Dette gentages så igen, dog med opsamlinger på hvordan semestret har været på tværs af årgangen.

Udbytte af aktiviteten

Møderne er en hjørnesten i fagets evalueringskultur, og de giver en følelse af medejerskab over uddannelsen for både studerende og undervisere, fordi man træder ind i et forpligtende rum, der er større end det isolerede forløb.

Refleksion over faget højnes ikke kun blandt de studerende, som deltager, men også blandt underviserne, som har mulighed for at diskutere, hvad der har fungeret godt og skidt i genkomne forløb. Samtidig er møderne væsentlige som forberedelse til studieordningsjusteringer og -ændringer, hvor man har fået en detaljeret gennemgang af uddannelsens discipliner, og særligt de studerendes perspektiv på den faglige sammenhæng.

Værd at overveje

Forskellige fagmiljøer har brug for forskellige måder at videregive erfaringer på. Men skabelsen af et rum for samtale, hvor både studerende og undervisere indgår på tværs af en uddannelse med et stærkt fokus på de enkelte kurser, giver grundlag for en stærk erfaringsudveksling og for skabelsen af en gensidig respekt mellem alle parter.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet: