Aarhus Universitets segl

Holdundervisning

Overblik

Holdundervisning er en undervisningsform med et begrænset antal studerende - ofte mellem 10 og 40 studerende. Dette giver gode muligheder for, at de studerende kan anvende teorier og metoder samt udvikle færdigheder såsom argumentation, analyse, beregninger. De får også mulighed for at indgå i faglig dialog med medstuderende og underviser. Underviseren bliver i høj grad facilitator af de studerendes selvstændige studiearbejde og af holdundervisningsaktiviteterne - samt af sammenhængen mellem dem.

 

Faglige færdigheder

Holdundervisning er særligt velegnet til, at de studerende kan udvikle deres faglige færdigheder gennem arbejdet med fagets teorier og metoder. Holdundervisningen bør fokusere på de læringsmål, som de studerende har vanskeligt ved at lære på egen hånd. I undervisningen kan de studerendes viden udfordres, og de opøves i at argumentere og diskutere det faglige indhold, eller de introduceres gradvist til at løse komplekse opgaver eller problemstillinger. Nogle typer holdundervisning kan også give de studerende adgang til apparatur og software, som ellers ikke er tilgængeligt for dem. Her er altså fokus på dialog, træning, afklaring af misforståelser og dybere forståelse af det faglige stof. Holdundervisning kan endvidere give mulighed for afprøvning, eksperimenter og arbejde med empiri og data. I holdundervisning kan de studerende endvidere udvikle deres generiske kompetencer såsom samarbejde, mundtlig præsentation og peer feedback samt deres forsknings- og studiekompetencer.

Tiden sammen med de studerende

I undervisningstiden er der mulighed for at få indblik i de studerendes læreproces: Hvad ved de? Hvad kan de? Hvilke udfordringer har de? Dette kan gøres gennem faglig dialog og diskussioner samt ved at de studerende får feedback fra medstuderende og underviser. Det er også i samværet med underviser og medstuderende, at de studerende har mulighed for at få respons på, hvordan deres læring skrider fremad og rette op på eventuelle misforståelser. En holdundervisningstime kan for eksempel starte med, at du forklarer hvordan dagens aktiviteter hænger sammen med hele kurset. Dernæst kan du have en arbejdsfase med fælles læringsaktiviteter, der giver mulighed for at afdække misforståelser og stille spørgsmål. Feedback fra underviser og medstuderende samt løbende bedømmelse kan med fordel indtænkes i holdundervisningen. Det kan derudover være en god idé at slutte holdundervisningen med en opsummering og med aftaler for de studerendes forberedelse til næste holdundervisning.

Underviserrollen

Holdunderviserens opgave er på mange måder at sikre, at de studerende får mulighed for at udvikle faglige færdigheder i forhold til fagets teorier og metoder. Når de studerende skal have mulighed for at arbejde selvstændigt, skal du som underviser sørge for at designe opgaver, der giver mulighed for at arbejde konkret med faget. Det er vigtigt, at de studerendes forberedelse indgår som et fuldt integreret og nødvendigt element i holdundervisningen. Det øger motivationen for forberedelsen, når arbejdet faktisk bliver anvendt og er relevant for undervisningen. Opgaverne skal være præcist defineret og helst resultere i et synligt produkt, fx skriftlige svar på spørgsmål, mindre opgaver, peer feedback aktiviteter eller udkast til dele af et større projekt. Det er vigtigt at overveje, hvilke dele af studiearbejdet der skal indgå som del af de studerendes forberedelse og om disse bedst bearbejdes individuelt eller i samarbejde med medstuderende, samt hvilke aktiviteter der skal inddrages i holdundervisningen.

Overvej som underviser

  • Hvilke studieaktiviteter kan bidrage til kursets læringsmål?
  • Hvilke studieaktiviteter egner sig bedst til individuelt arbejde og hvilke til gruppearbejde?
  • Hvordan kan de studerendes selvstændige studiearbejde resultere i noget, som gør deres  arbejde konkret og synligt? 
  • Hvordan kan de studerendes selvstændige studiearbejde blive en nødvendig og integreret del af aktiviteterne i undervisningstimerne?
  • Hvordan sikrer du, at de studerende får feedback og får mulighed for at forbedre deres læringsproces på baggrund af feedbacken?

Videre læsning

  • Herrmann & Bager-Elsborg (2014) Effektiv Holdundervisning, Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.