Aarhus Universitets segl

Faglig studiecafé

Kort beskrivelse

Den faglige studiecafé er et tilbud, hvor studerende i et fag eller på en uddannelse har mulighed for at møde op i et bestemt tidsrum (eksempelvis tre timer én gang i ugen) og få hjælp til det faglige arbejde. I tidsrummet skal der enten være undervisere, instruktorer eller ældre studerende til rådighed for at hjælpe de studerende. Studiecaféen kan være relevant for alle fag og alle uddannelser, men kan især være en stor hjælp i særligt komplekse fag eller discipliner.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteterne i studiecaféen bidrager til, at de studerende får hjælp til faglige opgaver og derigennem udvikler deres faglige forståelse. Studiecaféen kan samtidig være et rum, hvor de studerende kan snakke frit om studierelevante emner med andre studerende eller undervisere uden at føle sig dømt. Dialogen på tværs af fag og årgange kan ligeledes bidrage til en bedre social integration på studiet samt indvirke positivt på de studerendes trivsel på uddannelsen, da de gennem studiecaféen kan få både faglig og social støtte. Aktiviteten kan også være til gavn for ældre studerende, der både træner deres evner i faglig formidling og kan skrive studiecaféen på deres CV.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser sørge for, at der opsættes nogle rammer for studiecaféen, og at studiecaféen bliver brugt.
 • Del 1: Rammer for studiecaféen
  • Find ud af om studiecaféen skal igangsættes udelukkende i dit eget fag, på tværs af årgangens fag eller eventuelt for hele uddannelsen. Snak eventuelt med dine kollegaer eller afdelingsleder om behovet og formatet for studiecaféen.
  • Sæt nogle konkrete rammer for studiecaféen:
   • Tidspunktet og tidsintervallet (eksempelvis tre timer hver uge hele semesteret eller specifikt i eksamensperioden afhængig af de studerendes behov)
   • Lokale til studiecaféen skal eventuelt bookes for den tidsperiode og i de timer, der sættes af.
   • Hvem, der skal være til rådighed i de afsatte timer: Er det undervisere, instruktorer eller ældre studerende, der skal knyttes til studiecaféen og hvornår skal de forskellige parter have en “vagt”?
 • Indsæt studiecaféens tidspunkter i lektionsplanen og i de studerendes skema på Brightspace, så de ved, hvornår de kan benytte studiecaféen.
 • Sørg for, at de studerende møder op til studiecaféen. Fortæl dem om det i undervisningen eller bed dem om at sætte sig derover i en undervisningsgang, så de bliver præsenteret ordentligt for den og derved hurtigere vil tage tilbuddet til sig.
 • Læg eventuelt op til, at de studerende kan lave deres gruppearbejde i studiecaféens tidsperiode, hvor de hurtigt kan få hjælp.
 • Bed andre undervisere om at gøre opmærksom på studiecaféen.
 • Del 2: Brugen af studiecaféen

Variationsmuligheder

 • Du kan lægge studiecaféen fast ind i skemaet en gang i ugen eller plotte særlige dage ind i løbet af semesteret, hvor du ved, de studerende sidder med en større opgave, eksamen eller et emne i faget, der ofte kræver ekstra opmærksomhed.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Værd at overveje:

   • Er det et konkret fag, der skal understøttes via studiecaféen, eller skal det være åbent for generelle faglige problemstillinger på tværs af semestre?
   • Hvor meget kan du selv engagere dig i studiecaféen, og hvor meget vil du uddele ansvaret til andre?
   • Hvordan vil du sikre det faglige niveau i studiecaféen? Gennem inddragelse af udvalgte studerende, instruktorer eller faste undervisere?