Aarhus Universitets segl

Faglighed i praksis

Kort beskrivelse

De studerende skal i denne aktivitet udbygge deres kendskab til forskellige karriereveje for kandidater fra deres uddannelse. De skal derfor både opsøge og interviewe en af de ansatte fra afdelingen samt flere alumner fra uddannelsen. På den måde får de både indsigt i deres faglighed og i karriereveje både indenfor universitetet og i erhvervslivet.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Initiativet har til formål at give de studerende indblik i deres egen faglighed samt en forståelse af de karriereveje, studiet kan føre til. Det giver dem noget konkret at spejle sig i og bidrager til en følelse af retning gennem uddannelsen. Gennem aktiviteten får de studerende både indsigt i karriereveje indenfor og udenfor universitetet, og de erfarer hvilken relevans, uddannelsen har for et fremtidigt job. De møder samtidig relevante personer, der kan fungere som faglige forbilleder, og de får en idé om, hvordan afdelingen er sat sammen, hvilket medvirker til, at de får et mere overordnet indblik i egen uddannelse.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser lave en aftale med både fastansatte på afdelingen og alumner i erhvervslivet, eksempelvis tidligere studerende, der har et relevant job for uddannelsens studerende. Det er hele udgangspunktet for resten af aktiviteten, der kan foregå i følgende tre dele:
 • Del 1: Introduktion og spørgsmålskonstruktion
  • Inddel de studerende i grupper og tildel hver gruppe en fastansat på afdelingen og alumner i arbejde.

  • Giv de studerende til opgave at finde ud af, hvem deres tildelte personer er, og hvad de laver til daglig. Giv eventuelt de studerende en liste med spørgsmål, de skal besvare. Spørgsmålene kan lyde:

   • Hvor er personen uddannet, og hvor arbejder han eller hun i dag?

   • Hvad beskæftiger personen sig med til daglig, og hvilken vej har personen taget for at nå dertil?

   • Hvordan bliver fagligheden brugt i personens daglige arbejde?

 • Del 2: Opgaver i grupper som rammesat studieaktivitet 

 • Bed de studerende om at researche på deres tildelte person via eksempelvis hjemmesider eller linkedin. Herefter skal de tage kontakt til vedkommende.
 • De studerende skal herefter lave et oplæg om deres tildelte personer, inklusiv slides, som afleveres og deles for hele holdet.

 • Del 3: Oplæg til undervisningen

  • De studerende fremlægger i plenum. Efter alle oplæg kan du facilitere en opsamling, hvor de reflekterer over og diskuterer forskellen på de to grupper - inden og uden for universitetsverdenen - samt forholder sig til, hvor de ser sig selv i fremtiden.

Variationsmuligheder

 • Du kan bede de studerende om selv at finde en person med et relevant job for uddannelsen. Herved lærer de både at tage kontakt og at reflektere over mulige karriereveje. Det kan faciliteres som en indledende brainstorm til denne aktivitet.
 • Du kan bede de studerende om selv at konstruere de spørgsmål, de ønsker svar på.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Værd at overveje:

   • Er dit mål, at de studerende skal have kendskab til en bred vifte af fremtidige jobs eller få større indsigt i afdelingen og uddannelsens fagpersoner?
   • Hvor selvstændige skal de studerende arbejde i forhold til opsøgning af fagpersoner og alumner samt konstruktion af spørgsmål til besvarelse?
   • Hvordan ønsker du, at de studerende samler op og eventuelt arbejder videre med informationerne?