Aarhus Universitets segl

Indblik i faglighedens praksis

Kort beskrivelse 

Aktiviteten er opdelt i to lige vigtige dele:

 1. Ved første aktivitet skal de studerende lære afdelingen og de ansatte bedre at kende og få et kendskab til arbejdet i den akademiske verden.
 2. Ved anden aktivitet skal de studerende opnå kendskab til de roller, en arkæolog kan udfylde, og få et detaljeret indblik i arkæologernes dagligdag og arbejdsgange.

Underviserens motivation

Initiativet har til formål at give de studerende et indblik i fagligheden, en forståelse af de veje, studiet kan føre til, og noget konkret at spejle sig i. Motivationen for aktiviteten er, at fagligheden bliver praksisnær og karriereperspektivet trækkes ind i faget.

Beskrivelse af aktiviteten

Begge aktiviteter ligger i den første halvdel af lektionsplanen og fungerer godt på et kursus, der indeholder introducerende elementer til fagligheden.

Første aktivitet: På opdagelse i lærerkollegiet

De studerende skal i grupper undersøge, hvem de fastansatte fagfolk på uddannelsen er, og hvad de laver. Øvelsen er delt over to undervisningsgange.

 • De studerende inddeles i grupper og hver gruppe tildeles en fastansat fagperson fra uddannelsen (enten en adjunkt, lektor eller professor).
 • Til første undervisningsgang afsættes to timer. Her skal de studerende undersøge, hvem deres tildelte fagperson er, og hvad de laver. De kan eksempelvis gå på instituttets hjemmeside eller Pure for at besvare følgende spørgsmål:
  • Hvor er de uddannet?
  • Hvor har de arbejdet?
  • Hvilke periode/perioder arbejder de med?
  • Hvilke metoder benytter de sig af?
  • Hvilket materiale arbejder de med?
  • Kig eventuelt i nogle af de skrifter, de har publiceret, som fremgår af deres AU hjemmeside (under publikationer).
 • Mellem de to undervisningsgange skal de studerende forberede et oplæg om deres tildelte fagperson, inklusiv powerpoint-præsentation, som del af de studerendes forberedelse. Præsentationen er rammesat som three-minute madness, hvor de har tre slides til rådighed, på baggrund af skabelonen, der lægges på BB.
 • Til anden undervisningsgang afsættes en time, hvor de de studerende i grupper skal holde deres 3 minutters oplæg.

Anden aktivitet: Arkæologi på museet

De studerende skal i grupper finde ud af, hvad alumner inden for deres uddannelse arbejder med. Denne øvelse løber over to undervisningsgange.

 • Underviser finder på forhånd alumner fra uddannelsen i arbejde og aftaler tidspunkt og sted for interview. På Arkæologi er der en aftale med medarbejdere på de forskellige afdelinger på Moesgård Museum om interviews.
 • Til den første undervisningsgang afsættes en time til forberedelse af interviews af alumner, hvor de studerende skal udarbejde en interviewguide.
 • Inden den følgende undervisningsgang skal de studerende afholde interviews med alumnerne i arbejde. På baggrund af besøg og interviews skal de studerende forberede en PowerPoint præsentation, som skal præsenteres for holdet på den følgende undervisningsgang. De studerende får følgende instrukser:
  • Giv heri en præsentation af en af Moesgård Museums afdelinger baseret på interviews af en medarbejder. Præsentationen skal vare 6-7 minutter, produktet, som afleveres til portfolien, er en tilhørende PowerPoint (mindst 10 slides), som indeholder de væsentlige oplysninger og beskriver, hvordan den pågældende medarbejder løser sin opgave - eventuelt hvordan opgavefeltet relaterer sig til museumsloven.
  • Rammen for gruppefremlæggelsen er 10 minutter, hvor oplægget skal vare 6-7 minutter fulgt af respons på 3-4 minutter.

Udbytte af aktiviteten

De studerende får et tættere møde med relevante personer, der kan fungere som faglige forbilleder. Dermed er øvelserne en måde at få sat et ansigt på en mulig fremtidig beskæftigelse.

Værd at overveje

Som underviser skal du være opmærksom på, at der skal afsættes tid til at få aftaler med alumner. Du kan også overveje at lade den opgave være op til de studerende, hvis der også er en læring i, at de selv skal tage kontakt.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Arkæologi
   • Kursus: Introduktion til Arkæologi  
   • Studieniveau: BA, 1. semester
   • Holdstørrelse: Ca. 35 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Kursus
   • Primær aktivitetstype: Viden og information
   • Anvendt teknologi: Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace), Powerpoint
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

   Læringsmål

   Initiativet har til formål at give de studerende et indblik i fagligheden, en forståelse af de veje, studiet kan føre til, og noget konkret at spejle sig i. 

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.