Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektarbejde: Undervisningsbaseret forskning

Kort beskrivelse

De studerende skal gennem semestret arbejde med flere forskningsaktiviteter såsom feltarbejde, designprojekter og konferencebidrag, og derigennem koble teori og praksis. Aktiviteten bidrager til proaktive studerende, da de skal føre deres akademiske projekt ud i en virkelig kontekst. Aktiviteten er fortløbende gennem et helt semester og indgår både i undervisningen og som en del af de studerendes forberedelse.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten har til formål at hjælpe de studerende med at trække deres akademiske projekter ud i en virkelig kontekst gennem en designproces med en virkelig problemstilling. Ved hjælp af aktiviteten opnår de studerende en forståelse af, at de med deres undersøgelser bidrager med noget faktisk forskning til en virkelig kontekst. Desuden bliver de proaktive og selvhjulpne i forhold til deres egen læringsproces.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser give de studerende en udfordring i begyndelsen af semesteret, som finder sted inden for en valgt kontekst - det kan være i klasselokalet, på et bibliotek, på et museum eller andet.

 • De studerende skal arbejde i deres studiegrupper - hvis de ikke har en etableret studiegruppe, skal der generes sådanne.

 • Grupperne skal sammen beslutte og formulere, hvad deres vision for projektet er.  

 • De studerende skal i løbet af semestret undersøge deres felt for derefter at designe noget, som kan redressere den udfordring, de blev stillet. Designet skal konstrueres i overensstemmelse med gruppens vision.

  • De studerende skal med jævne mellemrum aflevere iterationer af deres designs og undersøgelser i form af forskellige opgaver. Det kan for eksempel være i form af månedlige afleveringer, hvor hver opgave har et fokus, som bringer gruppens designproces videre.

  • Det er vigtigt, at du som underviser fra starten giver de studerende et overblik over, hvornår der skal afleveres opgaver, og hvad de skal indeholde.

  • Du skal som underviser præsentere de studerende for obligatorisk litteratur og teori, som kan inspirere og navigere dem i forhold til det forskningsfelt, som kurset befinder sig i. Men de studerende skal desuden selv (evt. med hjælp og støtte fra dig) lave deres egen læseplan med litteratur og teori, som passer til præcis deres projekt.

 • Når de studerende når til at skulle skrive deres eksamensopgaver i slutningen af semestret, kan de trække på den store base af fælles empirisk, analytisk og teoretisk materiale af forskningsmæssig kvalitet, som de har skabt i løbet af semestret og i forlængelse af deres jævne afleveringer. 

Variationsmuligheder:

 • Du kan bede de studerende om at arbejde med og aflevere deres iterationer på åbne fora, eksempelvis på en blog eller på Google Drev, hvor andre studerende har mulighed for at se dem og kommentere på dem.
 • Du kan inddrage et internationaliseringsperspektiv, således at de studerende skal arbejde med en international kontekst. Det vil forudsætte, at du på forhånd kan hjælpe dem med nogle relevante kontakter og cases.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Værd at overveje:

   • Hvordan skaber du bedst muligt en kontekst, hvor de studerende både kan indgå i akademiske fællesskaber og designprocesser i den 'virkelige' verden? 
   • Kan de studerende bidrage til projekter, som du selv er engageret i på det givne tidspunkt?