Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virksomhedssamarbejde: Kontakt en virksomhed

Kort beskrivelse

Denne aktivitet er en inspirationsaktivitet for de studerendes kontaktskabelse til en virksomhed i forbindelse med et eventuelt projektarbejde, studiejob eller fremtidigt job. De studerende udarbejder skriftligt materiale til enten den telefoniske eller skriftlige (mail) kontakt til en mulig samarbejdspartner.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten handler om, at de studerende lærer kort og præcist at forklare, hvad de kan byde ind med, hvem de er, og hvad de vil. De får konkret erfaring med at gennemtænke og forberede den telefoniske eller skriftlige kontakt, hvilket de også kan bruge i en kommende jobsøgningssituation. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser inddele de studerende i par, hvor de skal begynde med at udarbejde et udkast til en mail til en selvvalgt virksomhed (Se handout 1).
 • De studerende skal bruge cirka 20 minutter på at udarbejde et udkast. De skal først fokusere på de dele af Handout 1, der ikke er virksomhedsspecifikke.
  • Hvis der er tid i overskud, kan de studerende også drøfte og sparre med hinanden om det mere virksomhedsspecifikke. Her kan de finde inspiration på virksomhedens hjemmeside og deres LinkedIn-profil
 • Når tiden er gået, har den enkelte studerende et udkast til en mail til en virksomhed, som han eller hun kan arbejde videre på. Som afslutning på aktiviteten fortæller den studerende kort til sin makker, hvad næste skridt i processen vil være –  altså hvordan de vil komme videre herfra. Det gøres på skift i cirka 5 minutter.
 • Du samler som underviser op på aktiviteten og spørger ind til, hvad de studerende tager med sig, og hvad deres næste skridt i processen vil være (3 minutter).

Variationsmuligheder:

 • Du kan som underviser vælge én virksomhed, som alle de studerende skal indtænke fra start. Det kan hjælpe de studerende med at indtænke aktiviteten i en personlig kompetenceramme og derfra åbne op for individuelt valgte virksomheder.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Download det medfølgende handout her: