Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virksomhedssamarbejde:
Problembaseret virksomhedssamarbejde

Kort beskrivelse

De studerende skal identificere mulige problemstillinger, de kan arbejde med i forbindelse med et virksomhedsprojekt eller -samarbejde. De skal reflektere over faglige perspektiver, metoder og vinkler på arbejdet med problemstillingen. Identifikation af problemstillinger kan enten knyttes til en konkret opgaveløsning i et virksomhedssamarbejde eller bruges som en aktivitet, der kan bygge bro mellem de studerendes oplevelser i et virksomhedssamarbejde eller –projekt og deres arbejde med faget.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er at give de studerende mulighed for at forholde sig til de problemstillinger, der er værd at undersøge i mødet med en konkret virksomhed. I arbejdet med aktiviteten tilegner de studerende sig en merlæring, som de også kan sætte i spil i et fremtidigt job. For at sikre faglig relevans til eksamen, anbefaler vi, at der arbejdes med problemstillingerne i undervisningen.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser bede de studerende om individuelt at formulere 3-5 problematikker i deres virksomheder eller organisationer, som de ønsker at undersøge nærmere. De skal formulere problematikkerne ved hjælp af spørgsmålene i handout 1.
  • De studerende skal herefter gennemgå de valgte problematikker i par.
  • Aktiviteten afsluttes med, at du som underviser faciliterer en opsamling i plenum.

  Variationsmuligheder:

  • Når de studerende har identificeret og formuleret problematikker i deres virksomheder, kan aktiviteten udvides til en faglig drøftelse af problemstillinger
  • Du kan bede de studerende om at formulere problematikkerne på forhånd og uploade dem i Blackboard eller som et blogindlæg på en fælles, lukket blog, hvor deres medstuderende kan komme med kommentarer, og du som underviser bedre kan følge med i diskussionerne. Når i mødes til undervisningen, kan I diskutere problematikkerne i plenum.   

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download det medfølgende handout her: