Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialebørsen

Kort beskrivelse

I denne aktivitet skal de studerende på skift præsentere deres specialeemne. Efterfølgende skal de udveksle idéer og dele tanker om specialet med hinanden.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

De studerende kan finde inspiration til emner, metode og teori ved at høre andre studerendes tanker og idéer. Samtidig får de mulighed for tidligt i processen at sparre med andre studerende, der har et lignende emne, men som de måske ikke ellers var kommet i kontakt med. For nogle kan aktiviteten endda danne grobund for skrivegrupper.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser bede de studerende stille eller sætte sig i en rundkreds.

   • Vær opmærksom på, at du skal have plads i lokalet. Hvis det er et stort hold,  skal du afsætte 5 minutter til, at I kan ændre bord- og stoleopstillingen.

  • De studerende skal nu på skift forklare, hvad de vil skrive speciale om. Hver studerende får højst 3 minutter til at fortælle, og som underviser styrer du tiden.

  • Bed de studerende om undervejs at notere navnene på et par medstuderende, hvis emner minder om deres eget eller lyder interessante.

  • De studerende skal nu finde sammen med de medstuderende, som de noterede under præsentationsrunden. Her skal de udveksle idéer og tanker med hinanden om bl.a. metode, dataindsamling og litteratur.

  • Efter 10-15 minutter skal de studerende skifte gruppe, hvis de har flere navne på deres liste, som de ikke har talt med.

  • Aktiviteten fortsætter på samme måde i den nye gruppe, hvor de udveksler idéer og tanker med hinanden.

  • Du samler kort op i plenum og opfordrer de studerende til at bruge hinanden i den kommende specialeproces. 

Variationsmuligheder

 • Du kan overveje at lave nogle konkrete spørgsmål, som de studerende skal forholde sig til i udvekslingsdelen. På den måde sikrer du, at dialogen kommer ordentligt i gang mellem de studerende.
 • Du kan lade lokalet være åbent efter aktiviteten. På den måde kan de studerende blive og fortsat dele tanker med hinanden, hvis de har lyst til og behov for det.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Et passende lokale til præsentationsdelen.

   Værd at overveje

   • Hvad kan du gøre, hvis der er studerende, som står alene i udvekslingsdelen?

   • Hvordan kan du opfordre de studerende til at danne specialegrupper på en uformel måde?