Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialebørsen

Underviserens motivation

Det kan være svært for studerende at finde ud af, hvad de skal skrive speciale om – og det kan være ensomt at skrive det. Er du som underviser ansvarlig for specialemodulet, kan du hjælpe dine studerende med at finde ud af, hvem der skriver om hvad – så de kan inspirere hinanden eller finde sammen.

Aktivitetens formål

Formålet med denne 60-minutters aktivitet er at lade et hold studerende høre, hvad de alle pønser på at skrive speciale om. Det sker med henblik på gensidig inspiration mellem de studerende og eventuelt frivillig dannelse af skrivepar eller skrivegrupper.

Beskrivelse af aktiviteten

 1. Ved starten af specialesemesteret placerer du 10-50 studerende i en rundkreds, så alle kan se hinanden.
 2. Alle skal nu forklare, hvad de vil skrive speciale om. Underviseren sætter 20-30 minutter af til runden og holder hver enkelt til den afsatte tid (½-3 min).
 3. Undervejs noterer alle de studerende navnene på et par medstuderende, de vil snakke med bagefter, fordi deres emner lyder beslægtede eller interessante.
 4. Når runden er slut, rejser alle sig og finder en person, de vil tale med om fælles interesser. På få sekunder vil der opstå grupper på 2-5 personer, som giver sig til at tale sammen: "Hvordan vil du gribe emnet an?" "Jeg tænker sådan her om det" osv.
 5. Efter 10-15 min afbryder underviseren og siger, at nu må man gerne gå fra sin gruppe og finde en anden, hvis man har flere på sin liste.
 6. Efter 10-15 minutter afbryder du igen og siger "Tak for nu! Jeg håber I fik en fornemmelse for, hvad I selv og andre vil skrive om". Mere skal der nok ikke gøres her – dannelse af skrivegrupper er følsomt og skal måske overlades til de studerende, nu du har gødet jorden og eksponeret de studerende for hinanden.
 7. Lokalet bør være åbent en halv time mere, så de studerende kan blive og snakke videre, efter at underviseren er gået.

Udbytte af aktiviteten

 • Alle får langt bedre mulighed for at danne skrivepar eller -grupper
 • Usikre studerende får en fornemmelse for, hvad der er rimelige specialeemner og inspireres måske også til emnevalg
 • Selv om tre studerende med nogenlunde samme emne vælger ikke at skrive sammen, kender de nu til hinandens eksistens og kan fx mødes og sparre med hinanden
 • Studiemiljøet fremmes, når alle hører om alle og inviteres til at tage kontakt på tværs af traditionelle skel og grupperinger
 • Udbytte for VIP: Dannes der skrivepar eller -grupper, er der færre specialer at læse.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Uddybende punkter

   Her kan du læse uddybende punkter til Specialebørsen (pdf) der omhandler:

   • Kør specialebørsen ved semesterstart – eller semesteret før
   • Forbered præsentationen i runden
   • At styre tiden i runden
   • Finder alle sammen med nogen efter runden?
   • Pres ikke de studerende til at danne skrivegrupper
   • Brug evt. specialebørsen til at danne sparringsgrupper.