Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Huskeskema

Kort beskrivelse

I denne aktivitet skal de studerende flere gange i løbet af et undervisningsforløb udfylde et huskeskema som forberedelse til de forskellige undervisningsgange. Huskeskemaet kan indeholde relevante teorier, nøgleord eller tidsperioder, som kan relateres til undervisningens pensum. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Når de studerende udfylder et huskeskema i deres forberedelse til undervisningen, fokuserer de deres læsning, hvilket kan øge deres udbytte. Efter undervisningsforløbet har de et overbliksværktøj, som de kan bruge efterfølgende i forberedelsen til eksamen eller som opslagsværk.  

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser udforme et skema, som de studerende skal udfylde. Skemaet skal passe til undervisningens faglige indhold. Du kan finde eksempler til inspiration under “Du skal bruge” til højre på denne side. Det kan eksempelvis være et skema, hvor de studerende skal udfylde informationer om historiske perioder, relevante begreber, metoder eller teorier.

 • Udlevér skemaet til de studerende i starten af undervisningsforløbet - enten i printet version eller tilgængeligt online.

 • De studerende udfylder løbende skemaet i forbindelse med forberedelsen til de forskellige undervisningsgange i forløbet. Skemaet kan både udfyldes individuelt eller i studiegruppen.

 • Når forløbet er slut, har de studerende et skema, der giver dem overblik over de vigtigste begreber, temaer eller lignende, som de kan bruge til eksamen eller senere på deres uddannelse. 

Variationsmuligheder:

 • De studerende kan nemmere tilføje pointer og rette i huskeskemaet senere, hvis du gør det tilgængeligt online. På den anden side kan der også lægge en videnstilegnelse i at udfylde skemaet på fysisk papir.
 • Du kan gøre skemaet tilgængeligt for holdet som en blog og bede én studiegruppe udfylde det som forberedelse til hver undervisningsgang. I den aktuelle lektion kan I gennemgå gruppens besvarelse og eventuelt rette misforståelser eller udfylde videnshuller.
 • Du kan lave dit eget huskeskema og gennemgå det for de studerende den sidste undervisningsgang som opsamling på forløbet. På den måde vil du også kunne rette misforståelser, videnshuller og skabe rum for afsluttende spørgsmål.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   Værd at overveje:

   • Skal aktiviteten være et tilbud til de studerende eller skal den integreres som et obligatorisk element?

   • Hvad vil du gerne have, de studerende skal fokusere på i deres forberedelse og huske efterfølgende? Det skal du medtage i dit huskeskema.

   • Vil du bruge huskeskemaet aktivt i undervisningen?