Aarhus Universitets segl

Roterende studiegrupper

Kort beskrivelse

De studerende inddeles i studiegrupper i starten af enten bachelor- eller kandidatuddannelsen. Herefter bliver studiegrupperne i det aktuelle og efterfølgende semester løbende blandet og sammensat på ny. Det skaber variation blandt studiegruppemedlemmerne og styrker de studerendes samarbejdsevner.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Roterende studiegrupper kan bidrage til bedre social integration på studiet og udvikle de studerendes samarbejdsevner. De studerende skal i deres fremtidige karriere samarbejde med mange forskellige personligheder, hvorfor det er vigtigt at træne de evner allerede undervejs på uddannelsen. Derudover kan de roterende studiegrupper bidrage til, at de studerende lærer hinanden bedre at kende (især hvis der er mange studerende på en årgang eller de har forskellige baggrunde), og føler sig som en del af et fagligt fællesskab. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser inddele de studerende i tilfældigt sammensatte studiegrupper og tildele dem en faglig opgave, eksempelvis et skriftligt produkt, et mundtligt oplæg eller lignende, de skal løse i gruppen.
  • Bed de studerende om indledningsvis at udarbejde et aftaleskema som forventningsafstemning til gruppearbejdet. Det træner dem i at italesætte deres forventninger til hinanden og sig selv.
  • Lad de studerende arbejde i gruppen - enten til et enkelt eller et par faglige opgaver.
 • Inddel herefter de studerende i nye grupper, hvor de skal lave en ny forventningsafstemning og får stillet en ny opgave, de skal løse i gruppen.
 • Lad de studerende indgå i tre til fire forskellige studiegrupper i løbet af det første semester og lav derefter en mere blivende gruppe for 2. semester, hvor de studerende sammensættes på baggrund af forventninger eller interesser (eller lad dig inspirere af forløbet om dannelse af studiegrupper).

Variationsmuligheder

 • De studerende kan inddeles tilfældigt, ud fra undervisers eller instruktorens sammensætning, eller ud fra personlige præferencer for eksempelvis arbejdsformer eller interesser. Lav eventuelt en quiz til undervisningen og sammensæt de studerende på baggrund af deres svar.

 • Aftal med de andre undervisere på uddannelsen, hvordan de studerende skal inddeles i grupper på tværs af fag og niveau. Tal eksempelvis om, hvorvidt de studerende skal rotere studiegruppe hvert semester eller have blivende studiegrupper efter de første par semestre. Herved kan alle underviserne arbejde ud fra den samme overordnede plan, hvor der er tænkt en rød tråd gennem de studerendes uddannelsen i forhold til fagene.

Du skal bruge:

Værd at overveje:

 • Er det muligt at lave gruppeinddelingen på samme måde i alle fag på årgangen, så de studerendes oplever en sammenhængskraft på tværs af fagene?

 • Hvordan vil du som underviser støtte de studerendes arbejde i grupperne? Eksempelvis ved brug af aftaleskema eller forslag til arbejdsformer.