Aarhus Universitets segl

Roterende studiegrupper i undervisningen

Fakultet: Arts. Uddannelse: Uddannelsesvidenskab. Kursus: Alle kurser på 1. og 2. semester. Studieniveau: 1. og 2. semester. Holdstørrelse: Ca. 35 studerende.

Motivation for aktiviteten

Vi igangsatte initiativet med roterende studiegrupper efter flere diskussioner om studiegruppernes dannelse og funktion på møder i Uddannelsesnævnet. Underviserne ønskede at gøre studiegrupperne mere robuste, bl.a. gennem en klar fordeling af ansvaret for hhv. studiegruppedannelse og –facilitering på første og andet semester. Derudover efterspurgte de studerende, at underviserne brugte studiegrupperne mere aktivt i undervisningen. Oprettelsen af roterende studiegrupper har dermed til formål at bidrage til de studerendes trivsel og skabe bedre studerende og et bedre studiemiljø på uddannelsen gennem styrkelse af de studerendes samarbejdsevner.

Kort om kurset

Aktiviteten er en ramme for gruppearbejde på alle kurser på 1. og 2. semester.

Beskrivelse af aktiviteten

Der nedsættes administrative studiegrupper for hele 1. og 2. semester. Studiegrupperne dannes tre gange i løbet af 1. semester og én gang i starten af 2. semester. Første inddeling foregår i studiestartsugen, hvor holdundervisere i samarbejde med tutorerne inddeler de nye studerende i grupper. Anden og tredje inddeling af studiegrupperne foretager holdunderviseren. Fjerde inddeling foregår i starten af 2. semester, hvor studiegrupperne laves på baggrund af forventninger og behov. Skemaet til højre viser vores drejebog for projektet. Se også handoutet Drejebog for pilotprojektet (Word), som du kan tilpasse til din egen undervisningspraksis.

 

Udbytte af aktiviteten

Initiativet er nyt, men de studerende har på nuværende tidspunkt udtrykt, at de roterende studiegrupper fungerer rigtig godt og at de er glade for at prøve at arbejde med flere af deres medstuderende.

Værd at overveje

Man være opmærksom på at arbejdet med roterende grupper tager tid og kræver at man støtter dem undervejs, eksempelvis gennem forslag til aftaleskema eller gruppearbejdsformer i undervisningen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Drejebog for pilotprojekt

   Pia Bramming

   Lektor, Studieleder og viceinstitutleder for uddannelse

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.