Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OM AU EDUCATE

På AU Educate kan du finde inspiration til at planlægge og udføre din undervisning.

På AU Educate kan du som universitetsunderviser finde inspiration til din undervisning samt blive klogere på relevante emner inden for universitetsundervisning. Du kan lade sig inspirere af andres praksis, afprøve andre undervisningsaktiviteter end du plejer eller sætte fokus på studiekompetencer gennem allerede designede forløb. Vi håber, at indholdet kan inspirere din undervisning og danne grobund for refleksion, dialog og udvikling.

AU Educate indeholder korte faglige introduktioner til: 

  • Undervisningsformer: Her kan du læse om de mest typiske undervisningsformer på universitetet og lade dig inspirere af deres muligheder og udfordringer.
  • Fokusområder: Her kan du lade dig inspirere af forskellige fokusområder, der er relevante for universitetsundervisning uanset, hvilken faglighed du kommer fra.

Derudover indeholder AU Educate følgende fire formater: 

  • Aktiviteter: Afprøv nye konkrete aktiviteter i din undervisning. Aktiviteterne beskrives kort og præcist, så du kan tage dem direkte med ud i egen praksis og tilpasse dem til dit fag.
  • Praksiseksempler: Se hvilke erfaringer andre undervisere har gjort sig i deres undervisningspraksis. Her beskriver underviserne selv deres erfaringer og udbytte.
  • Forløb:  Integrér forløb, der strækker sig over flere undervisningsgange og sætter fokus på studiekompetencer. Forløbene er udviklet af fagpersoner og kan tilpasses til din undervisning.
  • IT i undervisningen: Brug teknologi meningsfuldt både før, under og efter undervisningen. Her finder du forslag til, hvordan udvalgte digitale værktøjer kan benyttes i din undervisning.

 

Redaktionen bag AU Educate

Indholdet på AU Educate er forankret i de fire pædagogiske centre på Aarhus Universitet samt EDU-IT Hub. Alle deltagende parter er en del af redaktionen bag AU Educate. Som underviser er du altid velkommen til at tage kontakt til en medarbejder fra dit pædagogiske center eller Hub’en:

Derudover har AU Educate mange bidragsydere, der på forskellig vis stiller materiale og ekspertviden til rådighed. Er  du interesseret i at bidrage til AU Educate med et eksempel fra din egen praksiserfaring? Læs mere på Bidrag til AU Educate

Redaktionen består af:

Som en del af Aarhus Universitets afsatte midler til forbedring af studiemiljøet blev ressourcen etableret under navnet Undervisermetro i 2011. Ressourcen blev redesignet og videreudviklet til AU Educate i efteråret 2016 og omlagt til en fælles ressource i 2019 med samarbejde på tværs af alle fakulteter på Aarhus Universitet.

Kontakt

Ressource til studerende

AU Educates søstersite AU Studypedia er et studieværktøj til alle studerende på Arts om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer.

Billeder

Billederne på Educate.au.dk er fra fotoenheden under AU Kommunikation, og er taget af Lars Kruse, Jesper Rais, Roar Paaske, Poul Ib Henriksen, Lise Balsby, Anders Trærup, Søren Kjeldgaard, Martin Gravgaard, Maria Randima eller Simon Jeppesen. Desuden anvendes billeder fra Colourbox.com.