Aarhus Universitets segl

FORLØB: TAKEAWAY TEACHING

Bliv inspireret til at understøtte studiestrategier i din undervisning

Vores takeaway teaching-forløb er færdigudviklede forløb, der er udviklet af fagpersoner efter almendidaktiske principper, som du kan indarbejde i din egen undervisning. Forløbene fokuserer på at udvikle studiekompetencer og består af 3-6 elementer, der hver indeholder aktiviteter og øvelser, som du skal tilpasse ud fra din faglighed. Det er altså hverken selvstændige forløb, som de studerende selv afvikler, eller et færdigt undervisningsforløb, som du bare kan ’afspille’.

Du kan indarbejde forløbet på flere måder, eksempelvis hvor du udfører dem i undervisningen eller indarbejder dem i de studerendes forberedelse mellem undervisningssessionerne.

Hvorfor bruge forløbene?

Det overordnede formål med takeaway teaching-forløbene er, at studerende kommer bedre igennem studierne og styrker deres studiekompetencer. Fra forskningen ved vi, at selvreguleret læring, hvor de studerende er bevidste om, hvordan de bedst studerer, og hvordan de udvikler og regulerer egne studiestrategier, er effektfuld ift. de studerendes faglige udbytte. Derfor fokuserer forløbene på akademiske kompetencer på tværs af fagligheder og studieretninger, som både underviser og studerende skal knytte til egen specifikke faglighed. Målet med Takeaway teaching-forløbene:

  • understøtter udviklingen af de studerendes studiekompetencer.

  • faciliteres af underviseren og afvikles i fællesskab med de studerende.
  • kan redesignes eller ændres på form og indhold af underviseren, så det passer til det faglige indhold.
  • kan integreres af underviseren ind i egen undervisning.

Introduktion til forløbene

Se kort præsentation af takeaway teaching forløbene fra udvikleren Hanne Balsby Thingholm:

Sådan gør du

Du kan indarbejde forløbet på flere måder, eksempelvis hvor du udfører dem i undervisningen eller indarbejder dem i de studerendes forberedelse mellem undervisningssessionerne.

  • Udvælg et emne du gerne vil indarbejde mere af i din undervisning
  • Læs og orienter dig i forløbets indhold her på hjemmesiden og download materiale. I det downloadede materiale finder du forløbsbeskrivelsen og eventuelt handouts, der kan bruges i forløbet.
  • Re-design manuelt forløbet: Udvælg og tilpas de elementer og aktiviteter, som du vil integrere i din undervisning

Se andre underviseres erfaringer

Hør Jakob Egeris Thorsen fortælle om sine erfaringer med Takeaway Teaching

Hør Solveig Gade fortælle om sine erfaringer med Takeaway Teaching

Ressource til studerende

AU Educates søstersite, AU Studypedia, er et studieværktøj til alle studerende på Aarhus Universitet om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer. 


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.