Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FORLØB: TAKEAWAY TEACHING

Bliv inspireret til at understøtte studiestrategier i din undervisning

Vores takeaway teaching-forløb strækker sig over flere undervisningsgange og fokuserer på at udvikle studiekompetencer. Via forløbene kan du få inspiration til at facilitere aktiviteter, som du kan integrere enten i selve undervisningen eller som en del af de studerendes forberedelse.

Forløbene kalder vi “takeaway teaching”, fordi du får et færdigudviklet forløb fra en fagperson, som du så skal tilpasse ind i egen undervisning. Der er tale om undervisningselementer opbygget efter almendidaktiske principper, som du aktivt skal indpasse og anvende, så det passer til det falige indhold. 

Det overordnede formål med takeaway teaching-forløbene er, at studerende kommer bedre igennem studierne og styrker deres studiekompetencer. Fra forskningen ved vi, at selvreguleret læring, hvor de studerende er bevidste om, hvordan de bedst studerer, og hvordan de udvikler og regulerer egne studiestrategier, er effektfuld ift. de studerendes faglige udbytte. Derfor fokuserer forløbene på akademiske kompetencer på tværs af fagligheder og studieretninger, som både underviser og studerende skal knytte til egen specifikke faglighed.

Målet med Takeaway teaching-forløbene:

  • understøtter udviklingen af de studerendes studiekompetencer.

  • faciliteres af underviseren og afvikles i fællesskab med de studerende.
  • kan redesignes eller ændres på form og indhold af underviseren, så det passer til det faglige indhold.
  • kan integreres af underviseren ind i egen undervisning.

Forløbene består af 3-6 elementer, der hver indeholder aktiviteter og øvelser, som underviseren faciliterer for de studerende og knytter til den specifikke faglighed. 

De forskellige forløb kan nemt integreres i undervisningen, eksempelvis gennem Blackboard. Forløbene er inspirationsmateriale til undervisere, der gerne vil styrke de studerendes studiekompetencer og sætte fokus på et konkret emne i undervisningen. Læs mere om, hvordan du anvender forløbene her.

Hør Jakob Egeris Thorsen fortælle om sine erfaringer med Takeaway Teaching

Hør Hanne Balsby Thingholm præsentere Takeaway Teaching-formatet

Hør Solveig Gade fortælle om sine erfaringer med Takeaway Teaching

Ressource til studerende

AU Educates søstersite, AU Studypedia, er et studieværktøj til alle studerende på Aarhus Universitet om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer. 


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development