Aarhus Universitets segl

Flipped classroom med undervisningsvideoer

Kort beskrivelse

Undervisningen skal sikre, at de studerende tilegner sig viden om de væsentligste symptomer og sygdomme (hyppigste eller alvorligste) samt dødsårsager fra fødsel til død inden for gynækologiobstetrik, pædiatri, dermato- og venerologi, klinisk genetik, socialmedicin og rehabilitering samt retsmedicin. Dette understøttes af udarbejdelsen af forberedende undervisningsvideoer, som skal klarlægge grundlæggende begreber inden forelæsningen, således de studerende har en grundlæggende faglig forståelse på forhånd, og fokus derved kan flyttes fra gennemgang af pensum til praksisanvendelse. 

Underviserens motivation

 • Der var et behov for, at det faglige stof blev gennemgået og at vigtige kernebegreber blev introduceret inden forelæsningen, for at forelæsningerne kunne foregå på et højere taksonomisk niveau.
 • Derudover var der et ønske at flytte fokus i forelæsningen fra gennemgang af pensum til anvendelse i praksis. Gennemgangen af stoffet skulle være multimodal for at kunne supplere eksisterende pensum og understøtte forskellige måder at lære på. 

Beskrivelse af aktiviteten

Flipped classroom fokuserer på, at læring på lavere taksonomiske niveauer foregår før forelæsningerne, så disse kan udnyttes på højere taksonomiske niveauer til anvendelse, refleksion og diskussion. 

 • Aktiviteten foregik ved, at der inden forelæsningen blev produceret 3 undervisningsvideoer, som opsummerede centrale dele af pensum og forklarede kernebegreber. Videoerne havde en samlet varighed på 12 minutter.

 • Videoerne blev lagt i Blackboard via Kaltura (OBS: Nu benyttes Brightspace og Panopto).

 • Til forelæsningen blev der afsat tid til dybere anvendelse af stoffet på specifikke cases.

Udbytte af aktiviteten

Efter forelæsningen blev aktiviteten evalueret af de studerende, som generelt udtrykte stor begejstring. Evaluering af anvendeligheden scorede 4,5 ud af 5. 

Værd at overveje

 • Undervisningsvideoer er multimodale og understøtter derfor forskellige læringsmetoder.
 • Undervisningsvideoer kan give de studerende overblik over pensum og kernebegreber .
 • Videoerne er fleksible, idet de giver de studerende mulighed for gentagelse og justering af tempo.

Basisinformationer

 • Fakultet: Health
 • Uddannelse: Medicin
 • Kursus: Familie - samfund
 • Studieniveau: Kandidat
 • Holdstørrelse: Ca. 200 studerende
 • Undervisningsform: Forelæsning
 • Omfang: Hele kurset
 • Primær aktivitetstype: Viden og information
 • Anvendt teknologi: Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace), Kaltura (OBS: Nu benyttes Panopto)
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Søren Rittig

Klinisk lærestolsprofessor