Aarhus Universitets segl

Online feedbackøvelser til tilegnelse af grundbegreber

Kort beskrivelse

Modulet består af tretten forelæsninger, hvor der til hver forelæsning undervises i én specifik pædagogisk sociologisk tematik/teori. Hensigterne med modulet er bl.a., at de studerende tilegner viden om grundlæggende teoretiske positioner inden for den pædagogiske sociologi og at de bliver i stand til at anvende teorierne på højere taksonomiske niveauer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor de studerende skal redegøre for udvalgte teoretiske positioner, vurdere teoriens potentialer og begrænsninger, anvende teori til analyse af problemstillinger og perspektivere til øvrige teoretiske positioner. 

Underviserens motivation

Studerende på dette modul oplevede, at mængden af ny viden var vanskelig at overskue. Særligt i forhold til de mange begreber, som er knyttet til de forskellige teoretiske positioner. Tidligere har modulets strukturering og undervisningsmetoder været orienteret mod en klassisk universitetspædagogik, hvor de studerende gik til forelæsninger, som de forberedte sig på ved at læse den angivne litteratur i undervisningsplanen til hver session.

Jeg udviklede denne aktivitet, fordi der var et behov blandt de studerende for et supplement til læsning af tekster med henblik på, at studerende kan tilegne sig grundlæggende begrebsforståelser.

Beskrivelse af aktiviteten

 • Der er udviklet en række multiple choice spørgsmål, som kobles til den forelæsning, der handler om systemteori.
 • De studerende tilgår aktiviteten via BlackBoard (OBS: Nu benyttes Brightspace), hvor der er en fane med teoriøvelser. 
 • Derefter påbegynder de deres besvarelse af spørgsmålene. Når de har klikket på en af svarmulighederne, får de feedback med det samme, og denne består af en uddybende forklaring på, hvorfor det valgte svar er enten forkert eller korrekt. Den består også af en direkte henvisning til, hvor det specifikke emne kan studeres nærmere i en samling af litteratur, som underviseren også har uploadet på BlackBoard (OBS: Nu benyttes Brightspace) i PDF filer. Hvis der svares forkert, føres man tilbage til spørgsmålet, hvor der skal vælges en anden svarmulighed, indtil der svares korrekt. 
 • Efter korrekt svar og feedback kan den studerende gå videre til næste spørgsmål.

Aktiviteten kan bruges til:

 • Forberedelse til forelæsning
 • Opfølgning på forelæsning
 • Forberedelse til eksamen.

Disse tre anvendelsesformer baseres på, at den studerende selv arbejder med aktiviteten uden for undervisningen. En sidste mulig anvendelsesform er, at de studerende arbejder med aktiviteten som en del af undervisningen, og dermed har mulighed for at stille spørgsmål til underviseren.

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten er afprøvet som opfølgning på forelæsning samt til eksamensforberedelse. Efterfølgende er den blevet evalueret med surveys og interviews med studerende, og disse viser, at de studerende har haft en meget positiv oplevelse med aktiviteten. Særligt i forhold til at repetere på en anderledes måde end blot at læse tekster. Feedbacken fremhæves som lærerig, og det beskrives som en styrke, at denne er kortfattet og præcis, samt at litteraturhenvisningerne præciserer, hvilke eksakte sidetal i litteraturen man kan nærstudere det pågældende tema. Flere studerende efterspørger, at denne aktivitet udbredes således, at der er en formativ feedback øvelse til samtlige af modulets undervisningssessioner/teoretiske positioner, hvilket modulets underviserteam også har til hensigt at udarbejde. 

Værd at overveje

Det er vigtigt at være bevidst om det taksonomiske niveau i aktiviteten. Det er en aktivitetsform, som er god til at aktivere de studerende eksempelvis til at repetere teori og begreber samt at støtte deres begrebsforståelser. Der er dog risiko for, at de studerende griber til overfladelæring, hvor begreber og deres betydning udelukkende memoreres. Modulets hensigt er, at de studerende bliver i stand til at anvende teorierne på højere taksonomiske niveauer ved eksempelvis at kunne analysere, diskutere og vurdere, hvilket den nuværende udformning af denne teoriøvelse ikke indfrier. Derfor er det essentielt, at underviseren træner sådanne færdigheder gennem andre undervisningsaktiviteter.
De formative teoriøvelser skaber dog en grundlæggende begrebsforståelse og derfor en forudsætning, for at de studerende bliver i stand til at anvende teorierne på højere taksonomiske niveauer.

En anden mulighed er at overveje, om de formative feedback-øvelser kan udformes således, at de i højere grad lægger op til, at det rigtige svar findes ved at analysere og vurdere spørgsmålene.  

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Forløb


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts

   • Uddannelse: Pædagogisk sociologi

   • Kursus: Pædagogisk Sociologisk Teori (PST)

   • Studieniveau: Kandidat

   • Holdstørrelse: 70 studerende

   • Omfang: Aktivitet

   • Anvendt teknologi: Blackboard (OBS: Nu Brightspace)