Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Introducerende kursus til fagfelt

Fakultet: Arts. Uddannelse: Informationsvidenskab. Kursus: It, menneske og samfund. Studieniveau: 1. semester. Holdstørrelse: Ca. 70 studerende.

Motivation for aktiviteten

Motivationen er at give en bred introduktion til Informationsvidenskab som fagfelt samt at give de studerende praksiserfaring med at arbejde undersøgende med komplekse, konkrete samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til it. Dette opnås blandt andet gennem et projekt, der løber over 4-5 uger, hvori de studerende undersøger en konkret omverdensproblematik. Tanken er, at de studerende fra dag ét på uddannelsen arbejder undersøgende og forskningsorienteret.

Kort om kurset

Kurset er uddannelsens introduktionsfag og giver de studerende forståelse for Informationsvidenskabs perspektiver, problemstillinger, formål og potentialer. Det sætter de studerende i stand til at forstå fagets relevans i forhold til det omgivende samfund med henblik på at udvikle en faglighed, der bidrager til innovative og bæredygtige it-løsninger og brugspraksisser. Derudover bliver de studerende i stand til at forholde sig til og diskutere informationsteknologiers rolle i samfundet.

Kurset er uden eksamen, men bestås gennem tilfredsstillende deltagelse, som konkretiseres gennem fire obligatoriske afleveringer:

 1. Studiestartsprøve
 2. Poster præsentation
 3. Videnspapir om selvkørende biler
 4. Analyse som kobler teori og empiri om selvkørende biler.

Beskrivelse af aktiviteten

Undervisningen er bygget op omkring projektarbejde med kortere forelæsninger og fokus på gruppeaktiviteter, videndeling og samarbejde mellem de studerende og mellem underviser og studerende.

Indledende kendskab til Informationsvidenskab

De første mødegange introduceres de studerende til Informationsvidenskab. I løbet af de første uger skal de levere en poster præsentation, der viser forskningen og organiseringen på Informationsvidenskab.

Hovedprojekt om selvkørende biler

Dernæst igangsættes hovedprojektet, hvor hele årgangen undersøger spørgsmålet: ”Problemer forbundet med indførelse af selvkørende biler i samfundet.” I denne periode arbejdes med vidensindsamling, kortlægning af viden og der gives et bibliotekskursus i litteratursøgning. Der arbejdes med teknikker til brainstorm og braindumps. Processen logges undervejs. Projektet afsluttes med, at de studerende i grupper afleverer et videnspapir om selvkørende biler.

Grundlæggende teoriforløb

Dernæst følger et teorimodul udbredt over fire uger. Disse undervisningsgange er i højere grad end resten af undervisningen forelæsningsbaseret, men med anvendelse af gruppearbejde om de teoretiske tekster. Teorimodulet præsenterer centrale dele af den informationsvidenskabelige faglighed.

Afsluttende gruppeprøve

Til de sidste undervisningsgange skal de studerende koble teorien til deres indsigter opnået gennem projektarbejdet. Dette forløb munder ud i en afsluttende gruppeopgave, hvor de studerende i grupper afleverer en analyse, hvor problematikken om selvkørende biler belyses ved hjælp af af alle de fire centrale teorier præsenteret i teorimodulet.

Udbytte af aktiviteten

Gennem praksiserfaringer med undersøgelser og udvikling af it opnår de studerende en forståelse for Informationsvidenskab som faglighed. Derudover lærer de at arbejde i og med akademiske arbejdsprocesser, videnspraksis og normer for kvalitet - selvom der ikke er eksplicit fokus på disse aspekter i undervisningen. Kurset og dets aktiviteter er et forsøg på at etablere en slags trojansk hest i undervisningen, hvor færdigheder opnås via en praksis, i stedet for at være det primære fokus.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.