Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lav en inkluderende lektionsplan

Fakultet: Arts. Uddannelse: Arkæologi. Kursus: Introduktion til Arkæologi. Studieniveau: 1. semester. Holdstørrelse: Ca. 35 studerende (kan bruges på alle holdstørrelser).

Motivation for aktiviteten

Lektionsplanen er de studerendes første møde med et kursus, hvorfor det er vigtigt, at planen er klar, gennemskuelig og klæder de studerende godt på. Motivationen for udarbejdelse af en dybdegående lektionsplan er ønsket om studieparate og velforberedte studerende. Formålet er at sikre, at de studerende ved præcis, hvad de skal i løbet af semesteret - og hvorfor de skal det. Dermed er det også et vigtigt redskab til at forventningsafstemme med de studerende.

Kort om kurset

Kurset introducerer arkæologien, studiet af fortiden med inddragelse af materielle levn, som videnskab. Den historiske udvikling af faget og de skiftende motivationer for at studere fortiden igennem tid præsenteres, heriblandt arkæologiens samspil med det omgivende samfund. Der introduceres til centrale institutioner og det lovmæssige grundlag for arkæologien i Danmark og internationalt som forsknings- og praksisfelt.

Beskrivelse af aktiviteten

Den inkluderende lektionsplan kan bygges op over følgende disposition: 

 • Detaljeret kursus- og arbejdsplan. Hver enkelt undervisningsgang er beskrevet med temaoverskrift, hvem der underviser, indhold i time 1, 2 og 3, pensum til undervisningsgangen, forberedelse til undervisningen og øvelser i undervisningen.
 • Brugen af Blackboard. Hvad skal man som studerende være opmærksom på?
 • Evalueringsproces. Plan for gennemgang af studieordning og forventningsafstemning, midtvejsevaluering og slutevaluering.
 • Undervisnings- og arbejdsform. Forklaring af undervisningsform, øvelser, arbejdsgrupper, forberedelse til undervisningen, tips til hvordan man læser og arbejder med tekster fra pensum.
 • Eksamen. Henvisning til studieordningen, hvad eksamen består af, forklaring af opgavetype, forklaring af studiestartsprøven og andre prøver i løbet af semesteret.
 • Pensum. Information om kursets pensum, forventning til hvad der læses, hvor man finder pensum.
 • Tider og steder for undervisning og andre begivenheder. Oplysninger om lokaler, kort oversigt over timeplan med temaoverskrifter, liste over andre vigtige begivenheder (eksempelvis arrangementer ved studievejledningen).
 • Kursusindhold. En kort introduktion til kursusformål og -indhold.
 • Velkommen. Bestående af en velkomst til kurset.

Udbytte af aktiviteten

Den inkluderende lektionsplan skaber en større tryghed blandt de studerende, da de herigennem ved, hvad de skal og kan tilpasse deres studiestrategier og prioritering af opgaver herefter. Lektionsplanen gør det lettere for dem at gå til studieaktiviteterne.

Værd at overveje

Det kan virke omfattende, men er godt givet ud - både i forhold til de studerende men også som en detaljeret plan for en selv som underviser. Når man først har lavet lektionsplanen én gang for ét kursus, er det let at gå til i andre fag. Derudover kan man genbruge lektionsplanen til samme fag år efter år med få ændringer.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Eksempel på lektionsplan

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.