Aarhus Universitets segl

Den inkluderende lektionsplan

Kort beskrivelse

En udførlig og guidende lektionsplan, der informerer om kursets indhold og forløb, forventninger til arbejdsindsats og krav til eksamen, udleveres til de studerende ved kursets begyndelse. Lektionsplanen er de studerendes første møde med et kursus, hvorfor det er vigtigt, at planen er klar, gennemskuelig og klæder de studerende godt på til at gennemføre kurset.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Den inkluderende lektionsplan kan skabe tryghed og målrettethed hos de studerende, da de herigennem ved, hvad der forventes af dem og kan tilpasse deres studiestrategier og prioritering af opgaver herefter. Lektionsplanen gør det samtidig lettere for dem at gå til studieaktiviteterne, da det er klart, hvor meget der forventes af dem til kursets indhold og opgaver. De studerende skal gerne opleve, at underviserne indtænker de studerendes arbejdsbelastning i de enkelte kurser, og at der er en klar forventningsafstemning mellem de studerende og underviseren, som forpligter begge parter.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser udarbejde en guide til faget, som bygger på indholdet i studieordningen. Forhold dig til indholdet i studieordningen og beskriv det mere tydligt for de studerende, hvad der forventes af dem. Indtænk specifikt:
  • Alignment mellem fagets indhold og eksamen, så du indtænker de formelle krav, de studerende afprøves i til eksamen i forhold til, hvilke aktiviteter der lægges vægt på løbende.
  • Kursets forløb og indhold. Tænk over en logisk rækkefølge og klar formidling af formålet med de forskellige emner, aktiviteter og opgaver i løbet af kurset.
  • Inddrag en udregning af arbejdsbelastningen i forhold til fagets ECTS-point (brug evt. retningslinjerne fra Arts - medarbejderportal). Heri skal du estimere, hvor meget tid, de studerende forventes at bruge på de forskellige dele af kurset, herunder eksamen, forelæsninger, studerendes forberedelse og eventuelt specifikt på opgaver i løbet af kurset.
 • Præsenter lektionsplanen for de studerende ved første undervisningsgang. Det sikrer, at den ikke misforstås og giver samtidig de studerende en indsigt i, hvordan de kan bruge den og hvilke tanker, der ligger bag.
 • Få eventuelt feedback på lektionsplanen fra de studerende, når kurset er halvvejs gennemført. Ret guiden til inden næste kursus, så guiden forbedres.

Variationsmuligheder

 • Du kan til første undervisningsgang introducere lektionsplanen gennem en gruppeaktivitet, hvor de studerende kort skal præsentere eller opsummere et afsnit eller læse og stille spørgsmål til lektionsplanen.

 • Du kan få feedback på lektionsplanen af dine kollegaer. På den måde kan du både forbedre lektionsplanen og samtidig inspirere andre til at lave en inkluderende lektionsplan til deres fag. Her ligger der et potentiale i at opbygge gode praksisser for ensretning af lektionsplaner på tværs af kurser på uddannelsen.
 • Du kan gå sammen med dine kollegaer om at udvide aktiviteten til at lave en introduktion til hele uddannelse. I kan eksempelvis give en beskrivelse af uddannelsen i et større perspektiv, introducere til studiemiljøet på uddannelsen, forklare hvordan LMS-systemet benyttes samt italesætte forventninger til de studerendes forberedelsestid mm. Her handler det mindre om at give de studerende en introduktion til fagene og mere om at give de studerende et overordnet indblik i at være studerende på netop denne uddannelse.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • En disposition for hvordan den inkluderende lektionsplan skal opbygges. Du kan downloade retningslinjerne disposition her: 

   Værd at overveje:

   • Har du et realistisk billede af de studerendes arbejdsfordeling i forhold til fagets ECTS point (brug evt. retningslinjerne fra Arts - medarbejderportal)?

   • Stemmer lektionsplanen overens med kursusbeskrivelsen i studieordningen, kursuskatalog mm.?