Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Repetition: Det gyldne overblik over pensum

Kort beskrivelse

De studerende etablerer overblik over et kursus’ tekster og centrale begreber og pointer gennem en kombination af gruppearbejde og præsentationer for holdet i flere omgange.

Underviserens motivation

Motivationen er at skabe overblik og forståelse for pensum på tværs af undervisningsgange. Derudover er det med til at genopfriske pensum op til eksamen.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitetens forløb

Aktiviteten gennemføres på sidste undervisningsgang og kræver ca. 3 undervisningstimer.

Studerendes forberedelse:

De studerende finder alle tekster fra pensum frem inkl. noter, og genopfrisker dem for sig selv.

Til undervisningen:

 1. Ved undervisningens start deles de studerende op i grupper af 3-4 personer.
 2. Hver gruppe får ansvar for 2-4 tekster fra forskellige undervisningsgange. For hver tekst skal de finde min. 2 centrale pointer og min 2 centrale begreber. På et A3 ark skrives øverst artiklens forfatter og titel (i kort form), og derunder først pointer og så begreber. Der bør skrives tydeligt og med store bogstaver, da det skal kunne læses af holdet. Der kan med fordel bruges forskellige farver til henh. Forfatter og titel; pointer; og begreber, så det er nemmere at skelne mellem dem. Denne runde gruppearbejde tager som regel ml. 30-45 minutter afhængig af antallet af tekster.
 3. Dernæst præsenterer grupperne for hinanden, hvad de har fundet frem til og sætter A3 arket op på tavlen eller væggen med klæbemasse. Tekster fra samme undervisningsgange opsættes tæt ved hinanden og adskillelse ml. undervisningsgange markeres evt. med tuschstreg eller klart mellemrum. Det tager gerne 45 minutter.
 4. I næste runde skal de studerende i grupper finde relationer fra deres egne tekster fra første runde til tekster fra andre undervisningsgange på kurset. Det kan som regel gøres på 30 minutter.
 5. Foran holdet skiftes grupperne til at forklare de relationer, de har fundet. Relationerne markeres med pakkebånd (gerne gyldent) fra én tekst til en anden. Når alle grupper har været oppe, vil tavlen være fuld af pointer, begreber og deres relationer. 

Ressourcer til studerende:

 • Pensum
 • A3 Ark papir
 • Spritpenne til alle grupper
 • Gyldent gavebånd & saks

Support til studerende:

 • Løbende Instruktion om kursusgangens formål og aktiviteter. Det er sjovest, hvis de ikke på forhånd kender hele forløbet, men oplever det undervejs

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten gør, alle tekster inkl. de, der lå i starten af semestret, bliver genopfrisket.

De studerende tænker pensum igennem både i forhold til de enkelte tekster, men også i forhold til hele kurset. Især det sidste er nyttigt, når de skal tænke på eksamensopgaven.

Udfordringer

Tiden kan være knap. 3 timer lyder umiddelbart af rigeligt, men den går hurtigt. Længden af gruppearbejde kan underviseren styre, men de studerendes fremlæggelser er lidt sværere. Nogle er ordknappe, andre ikke.

Værd at overveje

Tag evt. billeder af de enkelte A3 ark og det samlede resultat. Det er sjovt at se, og en måde at gemme resultaterne på til senere.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Billedeksempler

   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse:  Informationsvidenskab, IT-Vest Masteruddannelse    
   • Studieniveau: KA
   • Holdstørrelse: 15-26 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Viden og information
   • Gennemførsel: Tilstedeværelses-undervisning
   • Anvendt teknologi:  A3-papir, klæbemasse & gyldent indpakningsbånd