Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Billeddokumentation og frottage

Fakultet: Arts. Uddannelse: Arkæologi. Kursus: Dokumentation af helleristninger. Studieniveau: Bachelor og Kandidat. Holdstørrelse: Højest 12 studerende pr. underviser. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

At dokumentere og registrere helleristninger (Rock Art) er ikke en fast og integreret del af studieordningen for arkæologistuderende på bachelor- og kandidatniveau. Forhistorisk kunst er dog fundet i hele verden og er et allestedsnærværende særpræg i det arkæologiske felt i Skandinavien. Da dokumentation af helleristninger ikke er en del af de praktiske kompetencer, de studerende tilbydes på bachelor- og kandidatuddannelsen, er der på nuværende tidspunkt en mangel på færdigheder hos de studerende. Dette til trods for, at det er nogle af de færdigheder, der forventes af den største arbejdsgiver for danske arkæologer: de regionale museer. 

En af de største udfordringer ved at tilegne sig disse kompetencer på universitetet er,  at det er besværligt at inkorporere de praktiske elementer i undervisningen. Aktivitetens formål er at vise, hvordan dokumentation af helleristninger kan inkluderes i undervisningen og samtidig komme med konkrete forslag til det praktiske arbejde. 

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende bliver introduceret til dokumentation og registrering af overflader ved brug af teknikken frottage og billedbaseret modellering. Aktiviteten kan supplere flere forskellige moduler og understøtte læringsudbytter som: 

 • Demonstrere viden om de nyeste udviklinger inden for forskning i forhistorisk kunst i Europa.
 • Evaluere undersøgelser og behandlinger af helleristninger i hverdagspraksis med fokus på genkendelse, dokumentation og behandling. 
 • Udvikle praktiske færdigheder; at kunne udarbejde og registrere visuelt materiale.

At planlægge aktiviteten er vigtig. Underviseren skal finde velegnede genstande til det praktiske arbejde, som i store træk kan inddeles i objekter og overflader. Dette er vigtigt at huske, da forskellige genstandstyper fordrer forskellige betingelser og arbejdsmetoder. Eksempelvis er måden hvorpå, man tager billeder af et objekt til en SfM (Structure from Motion) forskellig fra billeder af overflader. 

Det praktiske arbejde kan inddeles i part 1: Frottage and SfM in field (pdf) og part 2 : Writing a good description (pdf). Underviseren skal overveje Source equipment (pdf) og eventuelt forberede et konkret hjælpeark til de studerende. I løbet af aktiviteten vil de studerende udvikle en forståelse for forskellige metoder og optimere deres registreringsstrategier, så de passer til specifikke opgaver. Ved at øve sig på at dokumentere vil de gennem fejl og succes lære, hvilke faktorer der påvirker slutresultatet. Heraf vil de også blive bedre til at forholde sig kritisk til deres arbejde. Øvelsen i at udforme en beskrivelse er med til at styrke dokumentationens objektivitet.

  

Værd at overveje

Underviseren bør gøre sig følgende overvejelser:

 • Find en velegnet genstand, som kan og må bruges til teknikkerne frottage og SfM. Ejeren skal give tilladelse. 
 • Hvis gruppen er over 8 personer, er det en god idé at have en eller flere kompetente assistenter, der kan hjælpe. Spørgsmål vil forekomme, og feedback er nemmere at give til mindre grupper.

 • Det praktiske arbejde foregår ofte udendørs og er påvirket af vejret. Overflader skal være tørre ved både teknikkerne frottage og SfM. Det er vigtigt at have en plan B, hvis vejret er dårligt, som for eksempel at kunne bruge genstande, der er indendørs. 

 • De studerende kan bruge deres egne mobilkameraer til den billedbaserede model, selvom et SLR-kamera vil være at foretrække. Det er vigtigt, at billederne tages i høj kvalitet, da dette vil forbedre de studerendes evne til at producere bedre resultater og opnå en mere indsigtsfuld feedback på kvaliteten af deres model. 

 • For at de studerende har mulighed for at behandle og gemme kopier af deres modeller, skal de have adgang til PhotoScan.

Udbytte af aktiviteten

Det største udbytte af aktiviteten er et praktisk udbytte, der gør de studerende i stand til at: 

 • Demonstrere praktiske kompetencer i både frottage og billeddokumentation.
 • Identificere og eksekvere en hensigtsmæssig strategi i registreringen af bestemte former for overflader og objekter indenfor billedbaseret modellering. 
 • Erhverve sig og anvende en praktisk viden om PhotoScan processing software.
 • Præsentere 2D og 3D data i et passende digitalt format, såsom en rapport eller mini-rapport. 
 • Formulere kortfattede, objektive beskrivelser af registrerede genstande. 
 • Demonstrere kritisk bevidsthed og reflektere over de faktorer, der påvirker kvaliteten af det dokumenterede og registrerede materiale. 

Aktivitetens relevans for andre studier

Aktiviteten fungerer som en integreret del af et større kursus, der enten fokuserer på arkæologiske metoder/feltarbejde eller forhistorisk kunst. Dog kan metoderne i aktiviteten anvendes både indenfor og udenfor det arkæologiske felt. Øvelsen i at registrere overflader kan ligeligt anvendes i studier, der undersøger vægmalerier, runesten og gravsten. Øvelsen kan også bruges i mere teoretiske og tekniske kontekster, der sigter efter øvelse i og erfaring med 3D modellering.  

Bemærkning

Aktiviteten er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet, The Scandinavian Society for Prehistoric Art, Tanum Rock Art Museum and Research Centre, Underslös, Sverige. Der takkes både for råd og bidrag til supplerende materiale. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Kontakt

   • Kontakt Moesgaard Museum for brug af materialer I deres museumsdistrikt eller i deres samlinger.
   • The Scandinavian Society for Prehistoric Art, Tanum Rock Art Museum and Research Centre, Underslös, Tanumshede, Sweden; E-mail: adorant@bigfoot.com. Hjemmeside: rockartscandinavia.com. Kontakt museet for råd og professionel vejledning. Organisationen var den første i verden til at dokumentere hele overflader ved brug af frottagemetoden. 
   • Få en informativ demonstration af frottagemetoden ved at kontakte Gerhard Milstreu (Tanum Rock Art Museum and Research Centre)

   Bærende teoretisk ramme

   Sidens indhold er udarbejdet af James Dodd, PhD studerende i Arkæologi, Aarhus Universitet, specialiseret i forhistorisk kunst, 3D modellering og GIS. Medlem af The Scandinavian Society for Prehistoric Art, Tanum Rock Art Museum and Research Centre, Underslös, Sweden.