Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skemalagte gruppeopgaver

Fakultet: Arts. Uddannelse: Litteraturhistorie. Kursus: Mesterværker og Den tidligt moderne tid. Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: max. 25.

Motivation for aktiviteten

At kunne studere kommer ikke af sig selv, men er noget der skal læres. Aktiviteterne mellem undervisningen er for dette et vigtigt element, da det er her, de studerende lærer at blive fuldtidsstuderende og ikke blot at ’lave lektier’. Det kræver, at aktiviteterne udspringer af kurserne og føres tilbage til kurserne.

Principper for aktiviteten

 • Kurset har en personlig ansvarlig, der er den synlige afsender på det, der foregår. Det er ikke et kursus, eksamensordningen har påbudt, som jeg som underviser kan gemme mig bag. Det er mit kursus for og med de studerende. Det fremmer diskussion om ansvaret for indlæring, også for de studerende, for at evaluere og være kritisk og for at have tillid til at der kan laves ændringer og justeringer.
 • Aktiviteterne mellem timerne er en del af den aktive studiedeltagelse, ikke kun 75% fremmøde. Aktiviteterne skal være klart relevante for de læringsmål, der er sat op, og ikke kun referere til stoffet, der skal gennemgås, men til faglig studieaktivitet som fx informationssøgning.
 • Aktiviteterne skal være klart afgrænsede i omfang, så de svarer til, hvad det vil sige at forberede sig, så tidsforbruget bliver bevidstgjort.
 • Der skal være klare deadlines og praktiske instruktioner.
 • Der skal følges op på aktiviteterne. Alt det udarbejdede materiale skal mere eller mindre bruges i timerne, der skal tjekkes om deadlines og instruktioner overholdes, og der skal kommenteres til grupper, hvis det af en eller anden grund ikke nås i timerne. Min kursusansvarlighed skal fremgå tydeligt.

AULA-kursusrummet organiserer holdets aktiviteter. Aktiviteten kan også organiseres i eksempelvis Blackboard. Ud over kursusprogram med datoer, tekster og lidt stikord til, hvad der skal ske i timerne, skal der fra begyndelsen være en klar definition af opgaver med datoer. Se materialet til højre.

Udbytte af aktiviteten

 • Høj aktivitet
 • Næsten ingen frafald
 • Gode evalueringer
 • Timerne kan være meget løsere når aktiviteter, instruktioner osv. er stramt organiseret i kursusrummet.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Materiale fra kurserne

   Materialer fra kurset Mesterværker

   Materialer fra kurset Den tidligt moderne tid