Aarhus Universitets segl

Øvelse i mundtlig præsentation

Fakultet: Arts. Uddannelse: Litteraturhistorie. Kursus: Litteraturhistorie 2. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 50.

Motivation for aktiviteten

Mundtlige studenterpræsentationer er ofte en problematisk form i undervisningen. Oplægsholderne får ikke altid præsenteret deres oplæg skarpt nok, og tilhørerne er ofte ikke særlig opmærksomme på det, der præsenteres. De studerende synes tit, tiden kan anvendes bedre og på andet end mundtlige studenteroplæg. 

Aktivitetens formål

Mundtlige studenteroplæg er en del af forberedelsen til mundtlige eksaminer, og derfor er det vigtigt at træne de studerende i relevant, fokuseret og kortfattet mundtlig formidling. Det er ligeledes færdigheder de studerende har gavn af udenfor universitetets rammer.  

Beskrivelse af aktiviteten

 • Holdet deles op i læsegrupper, hvor fire grupper hver forbereder et oplæg på ca. 15 minutter. Hvert oplæg skal omhandle en fortolkning af en litteraturhistorisk tekst/novelle. Gruppen har selv valgt fokus og perspektiv. 
 • Ved timens begyndelse får hver af de fire oplægsgrupper tildelt et lokale, hvor de skal præsentere deres oplæg for en gruppe af medstuderende. Resten af holdet deles i fire hold. Hver gruppe går til et af lokalerne, hvor de skal agere kritiske tilhørere.
 • Oplægsgrupperne præsenterer deres oplæg - gerne med handouts, PowerPoints eller andet materiale efter eget valg.
 • De kritiske tilhører stiller spørgsmål til oplægget, tager noter og forbereder en kort præsentation om, hvad de har hørt (ca. 10 minutter). Dette præsenteres for resten af holdet, når alle samles igen. De udvælger én eller to til at føre ordet.
 • Hele holdet samles og hører om hver tekst fra de tidligere tilhørere, 4 x 10 minutter.
 • Efterfølgende bruges der 10-12 minutter pr. tekst til fællesdiskussion.

 

Videoer om mundtlig præsentation

I de tre første videoer herunder reflekterer Svend Erik Larsen samt tre studerende over form og forløb i forhold til at træne mundtlige præsentationer. I den fjerde video giver Svend Erik Larsen to gode råd til studerende, der skal lave et gruppeoplæg.

1. Øvelse i mundtlig præsentation:

2. De studerende bliver forpligtede på hinanden:

3. Fokuserede mundtlige studenteroplæg:

4. Hvordan laver man et godt oplæg:

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Mail til de studerende