Aarhus Universitets segl

Holdundervisning i fælles læringsrum

I Brightspace kan hold(undervisning) organiseres og faciliteres via fagets fælles kursusside vha. af en funktionalitet i Brightspace, hvor de studerendes inddeles i sektioner tilsvarende deres holdtilknytning. Nedenfor følger en beskrivelse af interaktionsmuligheder for holdene på den fælles kursusside.

1. Tilmelding af holdindstruktorer

Instruktorer skal tilmeldes de enkelte hold via det nye planlægningssystem og ikke i LMS (Brightspace). En manuel tilmelding af instruktorer kan godt lade sig gøre i Brightspace, men det anbefales ikke, da evalueringssystemet henter data om undervisernes tilknytning fra planlægningssystemet og ikke Brightspace.

OBS: For fakulteterne Nat og Tech er det ovenstående ikke gældende, da underviserne på Nat og på Tech selv skal tilføje deres medundervisere til kurserne. Se evt. hvordan du gør her.

2. Kommunikation til de enkelte hold

Den enkelte instruktor kan på forsiden af den fælles kursusside via funktionaliteten Activity Feed, skrive til de hold som han/hun er ansvarlig for. Instruktorer og studerende på de enkelte hold, kan kun se og sende meddelelser for de hold, som de er tilknyttet.

Hvis man kun er ansvarlig for ét hold, vil der ikke være en mulighed for at vælge imellem flere hold.

3. Deltagerlister for de enkelte hold

Lister for de enkelte hold, kan findes under Classlist i navbaren. Instruktorer kan kun se lister for de hold som vedkommende er ansvarlig for.

4. Indhold til de enkelte hold

I navbaren under Content kan der deles indhold. Her vil al indhold omkring kurset, herunder forelæsningsslides mm. være synlige for både instuktorer og studerende. Som udgangspunkt er al materiale fælles og tilgængeligt for alle hold. Hvis der ønskes materiale til fx holdundervisning, kan der med fordel oprettes en Unit med titlen Small Class Teaching / Holderundervisning.

For at gøre mappen kun synlig for det pågældende hold, skal der oprettes en Release Condition på mappen. Al indhold som fremadrettet oprettes og deles i mappen, vil arve synligheden for mappen.

Herunder finder du en vejledning der viser dig hvordan du sætter release conditions på en enkelt mappe. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

5. Deling af filer og diskussioner indenfor de enkelte hold

I Brightspace kan de enkelte hold dele filer og indgå i diskussioner inden for deres egne hold via værktøjet Discussions. Instruktorer kan oprette diskussionsfora via Discussions i navbaren. Hvis der eksempelvis er tale om at oprette et område til alle hold, fordi det er samme opgave, som er tildelt alle holdene, men instruktorerne kun ønsker at se opgaver fra egne hold, så kan der under oprettelsen af et Topic i et Discussion Forum vælges indstillingen Section Topic.

Vejledningen her giver dig en forklaring af hvordan du opretter et diskussions forum og et topic som alle kan, men hvor alle kommentarer er tilknyttet hver deres section. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.